Variabele: Inschrijvingsnummer

Een verbetering voorstellen

Naam

Inschrijvingsnummer

Afkorting

CO_INSMULT

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Een student kan voor eenzelfde jaar meerdere inschrijvingen hebben die van elkaar worden onderscheiden door een inschrijvingsnummer.

Wanneer een student meermaals is ingeschreven tijdens een academiejaar, krijgt elke inschrijving een uniek nummer. Bij meervoudige inschrijvingen krijgt door stopzetting van een van de studierichtingen door de student, de studierichting die niet stopgezet wordt, code 1. Wanneer er geen richting wordt stopgezet, bepaalt de volgorde van opname in de gegevensbank het inschrijvingsnummer.
Aangezien elke student een enkele meervoudige inschrijving vastgelegd op 1 heeft, wordt door deze variabele op 1 vast te leggen overgeschakeld van het aantal inschrijvingen naar het aantal studenten.

Bron

DWH_ARES_Saturn

Instelling

Académie de recherche et d'enseignement supérieur

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Numeriek

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/