Variabele: Betalingsmaand

Een verbetering voorstellen

Naam

Betalingsmaand

Afkorting

mois_ann_paiemt

Thema

Kinderbijslag

Definitie/omschrijving

Maand en jaar van de betaling. 

Bron

DWH_AVIQ_AF_Paiements

Instelling

Agence wallonne pour une Vie de Qualité

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor het referentiejaar 2020 neemt deze variabele volgende waarden: 022020, 032020, …,012021. De betalingsmaand gaat met andere woorden telkens over de maand volgend op de referentiemaand. 

Internationale compatibiliteit

/