Naam

Graad

Afkorting

Graad

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Verplicht gegeven voor alle onderwijscategorieën (lager, secundair, hoger en hoger beroeps). Voor alle andere categorieën, is de graad 'Niet van toepassing'.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1ste graad1ste graad 01/01/2002 - ∞
2de graad2de graad 01/01/2002 - ∞
3de graad3de graad 01/01/2002 - ∞
3de graad, 7de leerjaar3de graad, 7de leerjaar 01/01/2002 - ∞
4de graad4de graad 01/01/2002 - ∞
Academische bachelorAcademische bachelor 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een academische bacheloropleiding van minstens 180 studiepunten die aansluit bij het secundair onderwijs.
ApothekerApotheker 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van apotheker. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van apotheker.
ArchitectArchitect 01/01/2000 - 31/12/2008 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van architect. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van architect.
ArtsArts 01/01/2000 - 31/12/2011 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van arts. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van arts.
BachelorBachelor 01/01/2014 - ∞
Bachelor na bachelorBachelor na bachelor 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een bacheloropleiding van minstens 60 studiepunten die aansluit bij een andere bacheloropleiding.
Bio-ingenieurBio-ingenieur 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van bio-ingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van bio-ingenieur.
Burgerlijk ingenieurBurgerlijk ingenieur 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van burgerlijk ingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van burgerlijk ingenieur.
Burgerlijk ingenieur-architectBurgerlijk ingenieur-architect 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van burgerlijk ingenieur-architect. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van burgerlijk ingenieur-architect.
DierenartsDierenarts 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van dierenarts. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van dierenarts.
DoctorDoctor 01/01/2000 - ∞ De graad behaald na het verdedigen van een doctoraatsproefschrift. Studenten kunnen toegelaten worden tot de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift na het behalen van een masterdiploma.
Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijsGeaggregeerde voor het lager secundair onderwijs 01/01/2000 - 31/12/2000 Is een voorloper van de huidige opleiding 'bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs'. Is gelijkgesteld met de huidige graad van bachelor.
Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 1 01/01/2000 - 31/12/2007 Is een voorloper van de huidige opleiding 'bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs'. Is gelijkgesteld met de huidige graad van bachelor.
Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2 01/01/2000 - 31/12/2011 Is een voorloper van de huidige Specifieke lerarenopleiding.
Gediplomeerde aanvullende studies (GAS)Gediplomeerde aanvullende studies (GAS) 01/01/2000 - 31/12/2009 Voor de invoering van bachelor en master kon je aan een universiteit, na het behalen van een licentiaatsdiploma, nog een verdiepende of verbredende vervolgopleiding volgen. Deze graad wordt gelijkgesteld met de huidige graad van master.
Gediplomeerde gespecialiseerde studies (GGS)Gediplomeerde gespecialiseerde studies (GGS) 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor en master kon je aan een universiteit, na het behalen van een licentiaatsdiploma, nog een verdiepende of verbredende vervolgopleiding volgen. Deze graad wordt gelijkgesteld met de huidige graad van master.
Gediplomeerde voortgezette studies (GVS)Gediplomeerde voortgezette studies (GVS) 01/01/2000 - 31/12/2009 Hogescholen konden voor de invoering van bachelor en master, voor afgestudeerden van een graduaats- of licentiaatsopleiding, nog een voortgezette opleiding inrichten.
GegradueerdeGegradueerde 01/01/2020 - ∞
GraduaatGraduaat 01/01/2000 - 31/12/2008 Graad die behaald werd na het, in een hogeschool, volgen van een opleiding van het korte type met volledig leerplan of een opleiding van 1 cyclus. Is gelijkgeschakeld met de huidige graad van bachelor.
Graduaat HBO5Graduaat HBO5 01/01/2010 - ∞ Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) omvat de opleidingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie en de opleiding verpleegkunde uit de 4de graad van het beroepssecundair onderwijs (BSO).
HandelsingenieurHandelsingenieur 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van handelsingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van handelsingenieur.
Industrieel ingenieurIndustrieel ingenieur 01/01/2000 - 31/12/2009 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van industrieel ingenieur. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van industrieel ingenieur.
InterieurarchitectInterieurarchitect 01/01/2000 - 31/12/2007 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van interieurarchitect. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van interieurarchitect.
KandidaatKandidaat 01/01/2000 - 31/12/2008 Graad die behaald werd na het volgen van de eerste cyclus van een opleiding van 2 cycli. Deze graad is niet gelijkgeschakeld met bachelor of master.
Kleuterleid(st)erKleuterleid(st)er 01/01/2000 - 31/12/2000 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van kleuterleid(st)er. Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van leraar.
Kleuteronderwijzer(es)Kleuteronderwijzer(es) 01/01/2000 - 31/12/2007 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van kleuteronderwijzer(es). Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van leraar.
LicentiaatLicentiaat 01/01/2000 - 31/12/2010 Graad die behaald werd na het volgen van een opleiding van 2 cycli of van het lange type. Is gelijkgesteld met de huidige graad van master.
Maatschappelijk assistentMaatschappelijk assistent 01/01/2000 - 31/12/2008 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van maatschappelijk assistent. Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van maatschappelijk assistent.
MasterMaster 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een masteropleiding van minstens 60 studiepunten die aansluit bij een bacheloropleiding.
Master na masterMaster na master 01/01/2005 - ∞ Graad behaald na een masteropleiding van minstens 60 studiepunten die aansluit bij een andere masteropleiding.
MeesterMeester 01/01/2000 - 31/12/2010 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van meester. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van meester.
ModulairModulair 01/01/2014 - ∞
Niet van toepassingNiet van toepassing 01/01/2000 - ∞
Onderwijzer(es)Onderwijzer(es) 01/01/2000 - 31/12/2007 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van onderwijzer(es). Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van leraar.
OV1OV1 01/01/2002 - ∞ Opleidingsvorm 1 (OV1) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) betekent dat de jongeren een sociale vorming krijgen.
OV2OV2 01/01/2002 - ∞ Opleidingsvorm 2 (OV2) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) betekent dat de jongeren een algemene en sociale vorming, gecombineerd met een arbeidstraining krijgen.
OV3OV3 01/01/2002 - ∞ Opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) betekent dat de jongeren een algemene en een algemene training, sociale - en beroepsvorming krijgen.
PostgraduaatPostgraduaat 01/01/2008 - ∞ Postgraduaten zijn opleidingstrajecten met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten.
Professionele bachelorProfessionele bachelor 01/01/2007 - ∞ Graad behaald na een professionele bacheloropleiding van minstens 180 studiepunten die aansluit bij het secundair onderwijs.
SenseSense 01/01/2010 - ∞ Certificaat van een opleiding secundair na secundair
Specifieke lerarenopleidingSpecifieke lerarenopleiding 01/01/2008 - 31/12/2021 De specifieke lerarenopleiding is een opleiding van 60 studiepunten die je volgt na een vakinhoudelijke opleiding. De opleiding focust dus enkel op pedagogische competenties.
TandartsTandarts 01/01/2000 - 31/12/2009 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van licentiaat, maar de graad van tandarts. Nu krijgen zij de graad van master en daarnaast de bijkomende titel van tandarts.
Voortgezette lerarenopleidingVoortgezette lerarenopleiding 01/01/2000 - 31/12/2009 Een lerarenopleiding die je volgt nadat je al een basisopleiding tot leraar gevolgd hebt.
VroedvrouwVroedvrouw 01/01/2000 - 31/12/2006 Voor de invoering van bachelor-master kregen de afgestudeerden van deze opleiding niet de graad van graduaat, maar de graad van vroedvrouw. Nu krijgen zij de graad van bachelor en daarnaast de bijkomende titel van vroedvrouw.