Variabele: Bewijs hoger secundair onderwijs

Een verbetering voorstellen

Naam

Bewijs hoger secundair onderwijs

Afkorting

titre_secsup

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft het bewijs hoger secundair onderwijs.

Bron

DWH_CREF_diplomes

Instelling

Conseil des Recteurs

Geldigheidsperiode

01/01/1988 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
blancoNiet meegedeeld 01/01/1988 - ∞
111Algemene opleiding 01/01/2003 - ∞
121Technisch doorstromingsonderwijs 01/01/2003 - ∞
122Artistiek doorstromingsonderwijs 01/01/2003 - ∞
131Technisch kwalificatieonderwijs 01/01/2003 - ∞
132Artistiek kwalificatieonderwijs 01/01/2003 - ∞
141Beroepsonderwijs 01/01/2003 - ∞
142Beroepsonderwijs en bekwaamheidsgetuigschrift voor toegang tot het hoger onderwijs 01/01/2007 - ∞
150Oude humanoria: Latijn-Grieks 01/01/2003 - ∞
151Oude humanoria: Latijn-wiskunde 01/01/2003 - ∞
152Oude humanoria: Latijn-wetenschappen 01/01/2003 - ∞
153Moderne humanoria: wetenschappen A 01/01/2003 - ∞
154Moderne humanoria: wetenschappen B 01/01/2003 - ∞
155Moderne humaniora: economie 01/01/2003 - ∞
156Moderne humanoria: humane wetenschappen 01/01/2003 - ∞
199Categorie onbekend 01/01/2003 - ∞
201Europese baccalaureaat (Europse scholen in België of in het buitenland) 01/01/2003 - ∞
202Internationale baccalaureaat 01/01/2003 - ∞
203Ander diploma secundair onderwijs 01/01/2003 - ∞ Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap, Franse ou buitenlandse baccalaureaat
21Richting algemeen vormend onderwijs 01/01/1988 - 31/12/2002
22Richting technisch onderwijs 01/01/1988 - 31/12/2002
23Richting kunstonderwijs 01/01/1988 - 31/12/2002
28Militaire technische opleiding 01/01/1990 - 31/12/1990
29Opvoeder, sporthumanoria 01/01/1988 - 31/12/2002
299Categorie onbekend 01/01/2003 - ∞
31Industrie (mijnbouw, metaalbewerking, mechanica, elektriciteit, ...) 01/01/1988 - 31/12/2002
33Bouw- en houtkunde (openbare werken, schilderwerken) 01/01/1988 - 31/12/1999
34Chemie, voedingsindustrie 01/01/1988 - 31/12/2002
39Communicatie (telecommunicatie, ...) 01/01/1994 - 31/12/2002
50Oude humaniora: afdeling Latijn-Grieks 01/01/1988 - 31/12/2002
51Oude humaniora: afdeling Latijn-wiskunde 01/01/1988 - 31/12/2002
52Moderne humaniora: afdeling wetenschappen A 01/01/1988 - 31/12/2002
53Moderne humaniora: afdeling economie 01/01/1988 - 31/12/2002
56Moderne humanoria: afdeling wetenschappen B 01/01/1988 - 31/12/2002
60Buitenlands diploma secundair onderwijs dat niet in aanmerking komt voor gelijkwaardigheidserkenning 01/01/1989 - 31/12/2002
61Oude humanoria: afdeling Latijn-wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/2002
62Handel, administratie, organisatie, informatica 01/01/1988 - 31/12/2002
64Moderne humanoria: afdeling humane wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/2002
65Codeerfout 01/01/1988 - 31/12/1988
66Toegepaste kunst (plastische kunst, architectuur, decoratieve kunst, industrieel tekenen, podiumkunst en uitzendtechnieken, drukkunst en grafische kunst, ...) 01/01/1988 - 31/12/2002
70Buitenlands diploma secundair onderwijs dat als gelijkwaardig met het Belgische overeenstemmende diploma wordt erkend (ook internationale baccalaureaat) 01/01/1988 - 31/12/2002
77Europese baccalaureaat (afgeleverd door Europse scholen in België of in het buitenland) 01/01/1988 - 31/12/2002
85Industriële wetenschappen 01/01/1988 - 31/12/2002
89Algemene en voorbereidende richtingen (techniek-wetenschappen; voorbereiding ingenieur-technieker, architect; verpleging) 01/01/1988 - 31/12/2002
90Landbouw, tuinbouw, bosbouw 01/01/1988 - 31/12/2001
91Textiel 01/01/1988 - 31/12/2002
92Personenzorg (huishouden, paramedische diensten, schoonheidsverzorging, ...) 01/01/1988 - 31/12/2002
93Diploma van hoger secundair kunstonderwijs met volledig leerplan 01/01/1988 - 31/12/2002 Afgeleverd door een instelling waarvan het niveau bij KB als gelijkwaardig werd erkend met dat van het hoger secundair technisch onderwijs
95Beroepsonderwijs 01/01/1988 - 31/12/2001
98Categorie onbekend 01/01/1988 - 31/12/2002
999Hoger secundair onderwijs niet afgemaakt 01/01/2003 - ∞