Variabele: Begindatum van de herzieningstermijn

Een verbetering voorstellen

Naam

Begindatum van de herzieningstermijn

Afkorting

Date_debut_delai_revision

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Datum waarop de herzieningstermijn een aanvang neemt. Meer informatie over de herzieningstermijn gaat als bijlage.

Wat de gevallen betreft die nog niet werden bekrachtigd of waarvoor er nog geen vonnis is.

Indien de duur van de arbeidsongeschiktheid kleiner of gelijk is aan 7 dagen, de datum van het ongeval opnemen

Indien de arbeidsongeschiktheid meer dan 7 dagen bedraagt, datum van kennisgeving van het herstel vermelden

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie, over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/