Variabele: Code "indiener" van de aanvraag

Een verbetering voorstellen

Naam

Code "indiener" van de aanvraag

Afkorting

indiener_code

Thema

Beroepsziekte

Definitie/omschrijving

Code die aanduidt wie het erkennings- of verwijderingsdossier heeft ingediend (bv. de betrokkene zelf, de rechthebbenden, een arts, een overheidsdienst, de werkgever, ...).

Bron

DWH_Fedris_FMP_MP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De arbeidsgeneesheer is verplicht een aangifte te doen wanneer hij zelf vaststelt of door een andere arts op de hoogte gesteld wordt dat een werknemer getroffen is door een erkende beroepsziekte die vermeld is in de officiële lijst of wanneer hij meent dat deze ziekte te wijten is aan de uitoefening van het beroep of ook nog indien deze ziekte vermeld is in de Belgische of Europese lijst van beroepsziekten of de lijst van ziekten die gemeld moeten worden teneinde ze eventueel in deze Europese lijst op te nemen.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
[blanco]Onbekend 01/01/2017 - ∞
00Overheidsdienst 01/01/2017 - ∞
01De betrokkene zelf 01/01/2017 - ∞
1Eerste algemene aanvragen 01/01/2017 - ∞
02Rechthebbenden 01/01/2017 - ∞
03Behandelende geneesheer 01/01/2017 - ∞
04Overheid 01/01/2017 - ∞
05Bedrijfsarts 01/01/2017 - ∞
06Buitenlandse instelling 01/01/2017 - ∞
07FBZ 01/01/2017 - ∞
7Aanvragen voor samenwerking van Belgische en buitenlandse organisaties 01/01/2017 - ∞
08Andere 01/01/2017 - ∞
8Andere 01/01/2017 - ∞
09Ziekenfonds 01/01/2017 - ∞
10Werkgever 01/01/2017 - ∞
11Eerste aanvraag 01/01/2017 - ∞
12Aanvraag na verwerping 01/01/2017 - ∞
13Aanvraag wegens hervallen na genezing 01/01/2017 - ∞
15Bedrijfsarts 01/01/2017 - ∞
16 01/01/2017 - ∞ Deze code is niet meer in gebruik sinds 1999 en de definitie ontbreekt bij het Fonds voor Beroepsziekten.
17Regelgeving asbestfonds 01/01/2017 - ∞
21Aanvraag om herziening 01/01/2017 - ∞
22Herziening van ambtswege 01/01/2017 - ∞
23Verbeterde beslissing van een opvolgingsonderzoek 01/01/2017 - ∞
32Aanvraag om verwijdering zwangeren 01/01/2017 - ∞
34Aanvraag van rechthebbenden 01/01/2017 - ∞
35Aanvraag voor toekenning preferentieel stelsel (koninklijk besluit 13 januari 1983) 01/01/2017 - ∞
37Aanvraag om verwijdering 01/01/2017 - ∞
47Herrinnering van aanvraag om definitieve verwijdering 01/01/2017 - ∞
61Verbeterde beslissing van een verbeterde beslissing 01/01/2017 - ∞
62Aanvraag voor herziening van een genomen beslissing ingevolge regelgeving door het Beheerscomité (bv.begrafeniskosten, ...) 01/01/2017 - ∞
63Betwisting over administratieve beslissing voor arbeidsrechtbank of -hof 01/01/2017 - ∞