Variabele: Datum van ontvangst van de aangifte

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum van ontvangst van de aangifte

Afkorting

DRECEPASS

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt de datum van ontvangst van de aangifte bij de verzekeraar aan.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " DATDEC " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

/