Variabele: Datum vonnis

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum vonnis

Afkorting

RDSIGN

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

In geval van weigering van de regeling van het arbeidsongeval (voorstel van overeenkomstvergoeding), wordt de kwestie geregeld door de arbeidsrechtbank. Het vonnis wordt dan betekend, waarna er nog 1 maand is om in beroep te gaan. Daarna treedt het vonnis in kracht van gewijsde en start de herzieningstermijn. Deze variabele geeft de datum weer waarop het vonnis getekend werd.

Bron

DWH_Fedris_FAT_ITP_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/