Variabele: Hoedanigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Hoedanigheid

Afkorting

HOED

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De hoedanigheid (de sector) waartoe het slachtoffer behoort. Dit kan, enerzijds, de "publieke sector" zijn en verwijst dan naar de wet van 10 april 1971, of anderzijds, de "privésector"é zijn en verwijst dan naar de wet van 3 juli 1967.

Aangezien deze bron betrekking heeft op de arbeidsongevallen voor de privésector, zal deze variabele steeds de waarde "V" toegekend krijgen.

Bron

DWH_Fedris_FAT_ITT_71

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het statutair personeel van HR-Rail (onderworpen aan het "Algemeen Reglement voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten", wet van 23 juli 1926) en de militairen en de daarmee gelijkgestelden (onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen van 05 oktober 1948) kennen een andere regeling en hun gegevens moeten als zodanig niet worden doorgegeven aan Fedris.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
VSlachtoffer privésector 01/01/2017 - ∞
SSlachtoffer publieke sector 01/01/2017 - ∞