Variabele: In arbeidsongeval (wet 71)

Een verbetering voorstellen

Naam

In arbeidsongeval (wet 71)

Afkorting

in_ao_71

Thema

Arbeidsongeval, Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele wijst op de aanwezigheid van een arbeidsongeval voor een werknemer uit de privésector, onderworpen aan de wet van 10 april 1971, in het betreffende kwartaal.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_ITT_ITP

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wijst eveneens op de eventuele aanwezigheid van dit arbeidsongeval dossier in het bestand DWH_Fedris_FAT_AT_71.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Aanwezig 01/01/2017 - ∞
0Niet aanwezig 01/01/2017 - ∞