Variabele: Einddatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum

Afkorting

Enddt

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Einddatum van de periode waarop de aard van tewerkstelling betrekking heeft.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_LPD_CAREER

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De einddatum van de ene periode is niet automatisch gelijk aan de startdatum van de daaropvolgende geregistreerde periode vermits periodes onderbroken kunnen zijn door werkloosheid of tewerkstelling als werknemer of zelfstandige.
  • Per persoon kunnen meerdere records die betrekking hebben op dezelfde periode voorkomen, bijvoorbeeld bij het tegelijkertijd uitoefenen van meerdere deeltijdse jobs in het ambtenarenstelsel.

Internationale compatibiliteit

/