Variabele: Einddatum periode

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum periode

Afkorting

Enddt

Thema

Loopbaan, Pensioenen

Definitie/omschrijving

Einddatum van de periode waarop de prestaties/afwezigheden betrekking hebben.

Bron

DWH_SDPSP_SFP_LPB_CAREERDET

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De einddatum van de ene periode is niet automatisch gelijk aan de startdatum van de daaropvolgende geregistreerde periode.
  • Per persoon kunnen meerdere records die betrekking hebben op dezelfde periode voorkomen.

Internationale compatibiliteit

/