Variabele: Soort pensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort pensioen

Afkorting

Soort_pensioen

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Soort pensioenrecht dat een pensioentrekkende geniet.

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/04/2016 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De variabele soort_pensioen wordt afgeleid van de variabele soort_pensioen_volledig. Ten gevolge de aanpassingen aan de methodologie van soort_pensioen_volledig vanaf 2019, kan men volgende verschuivingen opmerken in vergelijking met soort_pensioen 2018:

    • De categorie niet-interpreteerbaar (categorie 12) is afgeslankt ten gevolge de correcte toekenning van de welvaartsbonus (waardes F8 en F9 van code_voordeel) en verwarmingstoelagen (waarde 39 van code_voordeel), het correct toewijzen van het vakantiegeld (waarde 21 van code_voordeel) en de nieuwe categorie tweedepijlerpensioenen voor wezen (categorie 28 van soort_pensioen_volledig).
    • Het aantal betalingen ambtenarenpensioenen is ook gestegen (categorie 3 en 6) omwille van de correcte toekenning van de welvaartsbonus (waardes F8 en F9 van code_voordeel). Als gevolg is er een vermindering in het aantal betalingen van de rust- of overlevingspensioenen van werknemers en/of zelfstandigen (categorieën 1, 2, 4 en 5).
  • Naast deze aanpassingen aan de methodologie van soort_pensioen_volledig werd ook een wijziging aangebracht in de categorieën van soort_pensioen. Vanaf 2019 worden de echtscheidingspensioenen opgebouwd in het buitenland gebundeld onder categorie 7. Voor 2019 werden de buitenlandse echtscheidingspensioenen geregistreerd als een afgeleid pensioen in categorie 10.
  • Met behulp van deze afgeleide variabele kan een nauwkeurig en betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen rust- en overlevingspensioenen en afgeleide pensioenen binnen de verschillende socialezekerheidsstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) in de eerste pensioenpijler. Deze variabele maakt het ook mogelijk om pensioenen uit de tweede pensioenpijler te identificeren.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Rustpensioen werknemer 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
2Rustpensioen zelfstandige 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
3Rustpensioen overheid 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
4Overlevingspensioen werknemer 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele. In de maanden 4/2007, 5/2007 en 6/2007 en vanaf 9/2008 zijn in het Pensioenkadaster records opgenomen waarvoor geldt "code_voordeel = 11" en "brutobedrag = 0". Deze records worden mee in rekening genomen bij de bepaling van de afgeleide variabele "soort_penisoen". Hierdoor is er een sterke stijging merkbaar in de betalingen met deze waarde.
5Overlevingspensioen zelfstandige 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
6Overlevingspensioen overheid 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
7Buitenlands rust- of overlevingspensioen 01/04/2016 - 31/12/2018 Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
7Eerste- of tweede pijler rust- of overlevingspensioen opgebouwd in het buitenland of echtscheidingspensioen opgebouwd in het buitenland 01/01/2019 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
8GIB/IGO 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
9Tegemoetkoming mindervaliden 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
10Afgeleid pensioen 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
11Tweedepijlerpensioen 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.
12Overige 01/04/2016 - ∞ Soort_pensioen is een afgeleide variabele.