Variabele: Soort pensioen volledig

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort pensioen volledig

Afkorting

Soort_pensioen_volledig

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Soort pensioenrecht dat een pensioentrekkende geniet. Deze variabele is gedetailleerder dan de variabele ‘soort_pensioen’.

De variabele soort_pensioen_volledig werd vanaf 2019 herzien met als doelstelling om de toewijzing van betalingen aan de verschillende categorieën van soort_pensioen_volledig te verbeteren. De achterliggende methodologie werd op volgende punten aangepast:

 • De toewijzing van de verwarmingstoelagen voor mijnwerkers werd herzien (waarde 39 van code_voordeel). De verwarmingstoelage werd in het verleden niet steeds toegewezen aan de rust- of overlevingspensioenen van werknemers waardoor deze supplementen onterecht werden gecodeerd als niet-interpreteerbare pensioenen.
 • De toekenning van de welvaartsbonus werd aangepast omdat de bonus onterecht niet werd toegekend aan ambtenaren (waardes F8 en F9 van code_voordeel).
 • Een nieuwe categorie, met name de tweedepijlerpensioenen voor wezen, werd toegevoegd met als doel om deze pensioenen niet langer te categoriseren als niet-interpreteerbaar (categorie 28 van de nieuwe variabele soort_pensioen_volledig).
 • In tegenstelling tot in het verleden, worden ook kapitalen opgebouwd in het buitenland (indien deze voorkomen) beschouwd als een buitenlands pensioen.
 • Een nauwkeuriger onderscheid werd gemaakt tussen eerste- en tweedepijlerpensioenen met behulp van de variabele ‘aard_voordeel’.
 • De betalingen vakantiegeld voor werknemerspensioenen (waarde 21 van code_voordeel) werden in 2018 foutief niet gecodeerd. Deze betalingen worden nu toegewezen aan de rust-, echtscheidings- of overlevingspensioenen voor werknemers of aan de wezenpensioenen (categorieën 1, 8, 21 of 25).  

Bron

DWH_ONP_SFP_CADASTRE

Instelling

Federale Pensioendienst

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 • Deze variabele werd afgeleid op basis van de variabelen 'code_voordeel', 'periodiciteit', 'type_pensioen', 'aard_voordeel' en 'aansluitingsnummer'.
 • Met behulp van deze afgeleide variabele kan een nauwkeurig en betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen pensioenen binnen de verschillende socialezekerheidsstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) in de eerste en tweede pensioenpijler.
 • Door de vernieuwde methodologie kan men de nieuwe versie van soort_pensioen_volledig niet zonder meer vergelijken met de vorige versie. De wijzigingen hebben een verwaarloosbare impact op het aantal gepensioneerden maar binnen de verschillende categorieën van soort_pensioen_volledig kan men volgende verschuivingen opmerken:

  • Het aantal pensioenbetalingen in de niet-interpreteerbare categorie (nu categorie 29) is sterk gedaald ten opzichte van de oude variabele soort_pensioen_volledig van 2018 (toen categorie 28). Deze verbetering is het gevolg van drie verschillende ingrepen:
   • het correct toewijzen van de welvaartsbonus (waardes F8 en F9 van code_voordeel) en verwarmingstoelagen (waarde 39 van code_voordeel)
   • het toevoegen van de categorie ‘tweedepijlerpensioen wezen’ aan de variabele soort_pensioen_volledig (categorie 28 van de nieuwe variabele soort_pensioen_volledig)
   • het correct toewijzen van het vakantiegeld (waarde 21 van code_voordeel) aan de werknemerspensioenen (categorieën 1, 8 en 21) of wezenpensioenen (categorie 25).
  • Ten gevolge de correcte toekenning van de welvaartsbonus (waardes F8 en F9 van code_voordeel) worden ook meer pensioenbetalingen toegekend aan ambtenaren (categorieën 6 en 13) en minder aan werknemers (categorieën 1 en 8) en/of zelfstandigen (categorieën 4 en 11).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1rustpensioen werknemer 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
2kapitaal ouderdomsrente werknemer 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
3premie minimum werknemer 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
4rustpensioen zelfstandige 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
5premie minimum zelfstandige 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
6rustpensioen overheid 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
7kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar rust 01/04/2016 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
8overlevingspensioen werknemer 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
9kapitaal weduwerente 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
10overgangsuitkering werknemer 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
11overlevingspensioen zelfstandige 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
12overgangsuitkering zelfstandige 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
13overlevingspensioen ambtenaar 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
14kapitaal wettelijk pensioen ambtenaar overleving 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
15eerste- of tweedepijler- rustpensioen opgebouwd in het buitenland 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
16eerste- of tweedepijler- overlevingspensioen opgebouwd in het buitenland 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
17voordelen vrij verzekerden rust 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
18voordelen vrij verzekerden overleving 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
19gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) en inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
20tegemoetkoming mindervaliden 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
21echtscheidingspensioen werknemer 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
22echtscheidingspensioen zelfstandige 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
23echtscheidingspensioen overheidssector 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
24echtscheidingspensioen opgebouwd in het buitenland 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
25wezenpensioen 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
26tweedepijlerpensioen leven 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
27tweedepijlerpensioen overlijden 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
28tweedepijlerpensioen wezen 01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
29niet interpreteerbaar  01/01/2019 - ∞ soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.