Variabele: 50% onderste ledematen

Een verbetering voorstellen

Naam

50% onderste ledematen

Afkorting

memb_inf_50perc

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Erkenning van de handicap 50% onderste ledematen

Bron

DWH_SPFSS_MED

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dit gegeven heeft geen invloed op de berekening van de uitkering maar vormt een van de criteria die worden gehanteerd bij de toekenning van een parkeerkaart of BTW-voordeel.
  • Deze variabele is van toepassing voor: Verhoogde KB oude wet, Verhoogde KB nieuwe wet, IVT/IT, THAB en oude wetgeving

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 01/01/2002 - ∞
1Ja 01/01/2002 - ∞