Variabele: Code wetgeving

Een verbetering voorstellen

Naam

Code wetgeving

Afkorting

code_leg

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

De code wetgeving geeft aan op welke wetgeving het betreffende record van toepassing is.

Bron

DWH_SPFSS_MED, DWH_SPFSS_PAY, DWH_SPFSS_RHT, DWH_SPFSS_PTN

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De bestanden van de FOD SZ bevatten gegevens die vallen onder volgende wetten: (1) Verhoogde KB - oude wetgeving: wet van 29 december 1990, (2) Verhoogde KB - nieuwe wetgeving: wet van 24 december 2002, (3) IVT/IT: wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap, (4) THAB: wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap, (5) Oude wetgeving: wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden
  • De gegevens inzake de verhoogde kinderbijslag komen enkel voor in het bestand DWH_SPFSS_MED.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
01Verhoogde KB - oude wetgeving 01/01/2002 - ∞
02Verhoogde KB - nieuwe wetgeving 01/01/2002 - ∞
03IVT/IT 01/01/2002 - ∞
04THAB 01/01/2002 - ∞
05Oude wetgeving 01/01/2002 - ∞ Enkel van toepassing op de IT/IVT