Variabele: Familiesituatie IVT

Een verbetering voorstellen

Naam

Familiesituatie IVT

Afkorting

familiesituatie_IVT

Thema

Gezinsgegevens, Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan welke familiesituatie van toepassing is voor de begunstigde van een IVT.

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2004 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de statistische classificatie. De statistische classificatie is een code verbonden aan ieder maandelijks recht van een tegemoetkoming. Deze code heeft zijn naam te danken aan het feit dat het de toegekende tegemoetkoming op een unieke wijze classificeert in een bepaalde categorie en tevens aan de basis ligt bij de opmaak van de maandelijkse en jaarlijkse statistieken van de tegemoetkomingen.
  • Deze variabele is van toepassing voor IVT.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Werkelijke categorie die gebruikt wordt bij de berekening IVT is die geregistreerd onder variabele 'familiesituatie'. 01/01/2004 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 44 en 45.
1Categorie C 01/01/2004 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 44 en 45.
2Categorie B 01/01/2004 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 44 en 45.
3Categorie A 01/01/2004 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 44 en 45.
*Niet van toepassing 01/01/2004 - ∞ Deze code is van toepassing voor productcodes 44 en 45.