Variabele: Percentage handicap

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage handicap

Afkorting

percentage_handicap

Thema

Handicap, Sociale bijstand

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft het percentage van de handicap aan.

Bron

DWH_SPFSS_PAY

Instelling

FOD Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele is afgeleid uit de statistische classificatie. De statistische classificatie is een code verbonden aan ieder maandelijks recht van een tegemoetkoming. Deze code heeft zijn naam te danken aan het feit dat het de toegekende tegemoetkoming op een unieke wijze classificeert in een bepaalde categorie en tevens aan de basis ligt bij de opmaak van de maandelijkse en jaarlijkse statistieken van de tegemoetkomingen.
  • Deze variabele is van toepassing voor de oude wetgeving.

Internationale compatibiliteit

/