Variabele: Basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden

Een verbetering voorstellen

Naam

Basisbedrag voor de berekening van de hulp van derden

Afkorting

Mont_de_base_calc_aide_tiers

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Basisbedrag vastgelegd op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen voor een voltijdse werknemer (RMMMG X 12)

Bron

/

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/