Variabele: Beroepscategorie van het slachtoffer

Een verbetering voorstellen

Naam

Beroepscategorie van het slachtoffer

Afkorting

CATPROFVICT

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

De variabele duidt aan wat de beroepscategorie is van het slachtoffer (arbeider, bediende, uitzendkracht, huispersoneel, student, ...).

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Komt overeen met de variabele " BERCAT " voor de periode vóór 01/01/2005.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AArbeider 01/01/2014 - 31/12/2016
BAdministratieve bedienden 01/01/2014 - 31/12/2016
CArbeider met een bediendestatuut 01/01/2014 - 31/12/2016
DOverige bedienden 01/01/2014 - 31/12/2016
EUitbreiding wet 01/01/2014 - 31/12/2016 Jongeren met een "studenten"baan
FHuispersoneel onderworpen SZ 01/01/2014 - 31/12/2016
GHuispersoneel niet onderworpen SZ 01/01/2014 - 31/12/2016
HUitzendkrachten arbeiders 01/01/2014 - 31/12/2016
IUitzendkrachten bedienden 01/01/2014 - 31/12/2016
JAndere "Wet 1971" 01/01/2014 - 31/12/2016
OUitzendkrachten studenten 01/01/2014 - 31/12/2016
POnbetaalde stagiairs 01/01/2014 - 31/12/2016