Variabele: Gevolgen van het ongeval

Een verbetering voorstellen

Naam

Gevolgen van het ongeval

Afkorting

Consequence_accident

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Beschrijft de gevolgen van het ongeval voor het slachtoffer: tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid, overlijden.

Bron

DWH_FAT_AT2_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsperiodes zie bijlage2.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, geen te voorziene protheses 01/01/2013 - 31/12/2016
2geen tijdelijke arbeidsongeschiktheid maar te voorziene protheses 01/01/2013 - 31/12/2016
3tijdelijke ongeschiktheid 01/01/2013 - 31/12/2016
4te voorziene blijvende ongeschiktheid 01/01/2013 - 31/12/2016
5overlijden 01/01/2013 - 31/12/2016
6geen informatie in de aangifte 01/01/2013 - 31/12/2016