Variabele: Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde.

Een verbetering voorstellen

Naam

Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde.

Afkorting

NRBCEUTIL

Thema

Arbeidsongeval, Werkgever

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt het identificatienummer van de onderneming-gebruiker bij de Kruispuntbank Ondernemingen aan.

Bron

DWH_FAT_AT1_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2012

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven is niet beschikbaar als het ongeval het voorwerp uitgemaakt heeft van een vereenvoudigde aangifte (elektronische aangifte van ongevallen die aanleiding geven tot minder dan 4 dagen tijdelijke ongeschiktheid).

Internationale compatibiliteit

/