Variabele: Ongeschiktheidspercentage

Een verbetering voorstellen

Naam

Ongeschiktheidspercentage

Afkorting

percentage_c

Thema

/

Definitie/omschrijving

Duidt het arbeidsongeschiktheidspercentage voor de betrokken beroepsziekte aan.

Het kan gaan om een totale of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (van 1 tot 100 %). Het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld in functie van de mogelijkheden van de betrokkene tot inschakeling in de arbeidsmarkt in het algemeen.

Bron

DWH_FMP

Instelling

Fonds voor Beroepsziekten

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Soms ligt het percentage hoger dan 100. Dit betekent dat er een bepaald percentage toegekend wordt aan de persoon die als ziek erkend wordt en een bepaald percentage voor de hulp van derden. De hulp van derden (het gaat om een forfait) wordt toegekend aan personen die het niet meer alleen kunnen redden en hulp nodig hebben.

De gegevens van het FBZ zijn beschikbaar vanaf 2001, maar zijn pas vanaf 2003 in het DWH AM&SB opgenomen. Hierdoor is er voor de gegevens van 2001 en 2002 geen informatie van het Rijksregister beschikbaar, zijn er voor deze gegevens geen LIPRO-codes, geen socio-economische positie en geen afgeleide variabelen.

Internationale compatibiliteit

/