Variabele: Andere vrijstellingen

Een verbetering voorstellen

Naam

Andere vrijstellingen

Afkorting

disp_autres

Thema

Loopbaan, Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

De persoon heeft een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende omwille van andere redenen.

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 32 (Vrijstelling van inschrijving als werkzoekende).
  • Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze kan een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende genieten als hij deelneemt aan een humanitaire actie die geleid wordt door een organisatie die erkend wordt door een Belgische, buitenlandse of internationale overheid. De vrijstelling kan ook toegekend worden aan werklozen die ouder zijn dan 50 jaar en aan ontwikkelingssamenwerking doen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞