Variabele: Inkomen RSVZ

Een verbetering voorstellen

Naam

Inkomen RSVZ

Afkorting

inkomen_rsvz

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Deze variabele bevat het inkomen uit zelfstandige arbeid op jaarbasis en bestaat uit het nettobedrag van het beroepsinkomen.

Bron

DWH_BCSS_Revenu

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Het inkomen uit zelfstandige arbeid dat is opgenomen in deze variabele bestaat uit het nettobedrag van het beroepsinkomen. Het gaat hierbij over de bruto beroepsinkomsten verminderd met de beroepskosten en eventueel met de beroepsverliezen. De sociale bijdragen (met inbegrip van de werkingskosten van de sociale verzekeringsfondsen en regularisaties van de startende zelfstandigen) zijn beroepskosten en zijn reeds afgehouden van dit inkomen. Dit inkomen is een element dat in een later stadium van het fiscaal proces wordt opgenomen in het globaal belastbaar inkomen, dat als belastbare basis dient voor de berekening van de personenbelasting.
  • Het inkomen van de zelfstandigen is enkel beschikbaar op dit niveau.

Internationale compatibiliteit

/