Variabele: Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Een verbetering voorstellen

Naam

Tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT) en volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Afkorting

fodsz_prepension_complete

Thema

Handicap, Sociale bijstand, Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Definitie/omschrijving

De persoon bevindt zich volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en heeft recht op een tegemoetkoming aan personen met een handicap (IVT)

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2012 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 351 (volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag).
  • Enkel de personen die recht hebben op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) zijn opgenomen in de nomenclatuur van de socio-economische positie en de daarbij horende afgeleide variabelen.
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).
  • Deze afgeleide variabele is op 01/01/2012 van naam veranderd. Voortaan spreekt men niet meer van 'brugpensioen', maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', dat kan worden afgekort tot SWT

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2012 - ∞
1Ja 31/03/2012 - ∞