Variabele: Uitkering beroepsziekte en invaliditeit

Een verbetering voorstellen

Naam

Uitkering beroepsziekte en invaliditeit

Afkorting

fbz_inv

Thema

Beroepsziekte, Invaliditeit

Definitie/omschrijving

De persoon heeft een invaliditeitsuitkering en een uitkering beroepsziekte

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 372 (arbeidsongeschikt omwille van invaliditeit).
  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - ∞
1Ja 31/03/2003 - ∞