Variabele: Weegvariabele werkenden DWH 2

Een verbetering voorstellen

Naam

Weegvariabele werkenden DWH 2

Afkorting

Gewicht

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de weegfactor om het aantal werkenden te berekenen in de teller van tewerkstellingsgraad DWH 2.

Bron

DWH_BCSS_Emploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Tewerkstellingsgraad DWH 1 of DWH 2 wordt als volgt berekend:

de som van de weegfactor voor alle werkenden volgens DWH 1 of DWH 2 (dit is de teller), gedeeld door het aantal personen behorende tot de betreffende populatie volgens DWH 1 en 2 (dit is de noemer).

Alle werkenden worden als 1 eenheid geteld in de teller van de beide tewerkstellingsgraden, behalve jobstudenten. Omdat het arbeidsvolume van een student met een solidariteitsbijdrage (dit is een jobstudent) veel lager ligt dan dat van een regulier werkende, kennen we jobstudenten een specifiek gewicht toe. Dit gewicht is gebaseerd op het maximaal aantal toegestane werkdagen die men als student mag presteren onder het stelsel van de solidariteitsbijdrage. Meer duiding hierover is terug te vinden in de nota over de tewerkstellingsgraden in het Datawarehouse AM&SB.

Meer informatie over de constructie van de tewerkstellingsgraden kan u terugvinden in deze methodologische nota (Tewerkstellingsgraad DWH AM&SB).

Internationale compatibiliteit

/