Variabele: Werkend en halftijds brugpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkend en halftijds brugpensioen

Afkorting

prepension_mi_temps

Thema

Brugpensioenen, Loopbaan

Definitie/omschrijving

Werkende arbeidsmarktpositie in combinatie met een halftijds brugpensioen

Bron

DWH_BCSS_NomenclatureVarDer

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

31/03/2003 - 31/12/2011

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze afgeleide variabele komt voor in combinatie met de nomenclatuurpositie 1 (werkend). Er zijn zeven mogelijke combinaties:

de persoon is tewerkgesteld in een loontrekkende job, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld in verschillende loontrekkende jobs, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in bijberoep, met een tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper in bijberoep, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als loontrekkende met een bijkomende activiteit in het zelfstandigenstatuut, met tussenkomst van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als zelfstandige in hoofdberoep met een activiteit in loondienst waarvoor er een tussenkomst is van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen

OF

de persoon is tewerkgesteld als helper in hoofdberoep met een activiteit in loondienst waarvoor er een tussenkomst is van de RVA in het kader van een halftijds brugpensioen

  • Mogelijke waarden zijn ja/nee (1/0).
  • Deze afgeleide variabele is op 01/01/2012 van naam veranderd. Voortaan spreekt men niet meer van 'brugpensioen', maar van 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', dat kan worden afgekort tot SWT.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Nee 31/03/2003 - 31/12/2011
1Ja 31/03/2003 - 31/12/2011