Variabele: Belgisch identificatienummer van de sociale zekerheid van de deelnemer (INSZ-nummer)

Een verbetering voorstellen

Naam

Belgisch identificatienummer van de sociale zekerheid van de deelnemer (INSZ-nummer)

Afkorting

INSZ

Thema

Activering door het OCMW

Definitie/omschrijving

  • Het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) is een uniek persoonsnummer dat sinds 1990 door alle instellingen van sociale zekerheid wordt gebruikt.
  • De KSZ hercodeert op anonieme wijze het INSZ in een nieuw uniek nummer.

Bron

DWH_SPPISFSE

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2008 - 30/06/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Dankzij dit uniek gecodeerd identificatienummer kunnen de verschillende administratieve gegevensbanken met elkaar worden verbonden.
  • In de meeste gevallen stemt het INSZ met het rijksregisternummer overeen. Er werd een gecodeerd KSZ-nummer (Bisregister- of Terregisternummer) vastgelegd voor de personen die niet over een rijksregisternummer beschikken. Het gaat daarbij om de personen die niet in het Rijksregister zijn ingeschreven maar die wel bij de sociale zekerheid zijn gekend.

Internationale compatibiliteit

/