Variabele: Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon

Afkorting

STS_ID

Thema

Maatschappelijke integratie en hulp

Definitie/omschrijving

Op het ogenblik van de betaling stemt het statuut overeen met een bepaalde categorie die vastgesteld wordt op grond van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Naargelang de categorie waartoe de begunstigde behoort, heeft hij recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening van het OCMW. Het OCMW kan op zijn beurt de door hem toegekende maatschappelijke steun bij de POD Sociale Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie terugvorderen.

Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - 31/12/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele is enkel van toepassing op de wetgeving Maatschappelijke Hulp.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
-1Onbekend 01/10/2002 - 31/12/2015
1256kandidaat-vluchteling 01/10/2002 - 31/12/2015
1263vreemdeling die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven en die in het land mag verblijven 01/10/2002 - 18/06/2018 Het betreft de buitenlanders die tijdens de door de wet bepaalde duur ingeschreven blijven in het vreemdeligenregister na hun vestiging in België.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

  • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
  • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
  • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
  • de repatriëringskosten;
  • de kosten voor huisvesting;
  • de plaatsings- of verblijfskosten;
  • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
  • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.