Variabele: Datum van schrapping uit de registers wegens einde functies

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum van schrapping uit de registers wegens einde functies

Afkorting

datum_van_IT001_met_NIS_99993

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele geeft de datum weer van schrapping uit de registers, omwille van het einde van de tewerkstelling, voor de personen die vermeld worden in het IT 210 onder code 3 of 4. Deze datum heeft betrekking op het aanbrengen van de code '99993' in het IT 001.

Indien de betrokkene moet geschrapt worden uit de registers omwille van de neerlegging van het ambt, en er geen aanwijzing is van een nieuwe verblijfplaats, moet het IT 001 (= gemeente van verblijf) in het dossier van het Rijksregister worden bijgewerkt met de speciale code '99993'. De code 99993 staat voor: schrapping - einde functies.

Bron

DWH_RN_Institutions_Européennes_et_internationales

Instelling

Rijks- en KSZ-register

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/