Variabele: Werkloosheidsduur

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkloosheidsduur

Afkorting

DUUR

Thema

Werkloosheidsuitkeringen

Definitie/omschrijving

Berekening van de duur van de werkloosheid:

(referentiejaar - beginjaar) x12 + (referentiemaand - beginmaand)+1

De datum bestaat uit 8 posities (JJJJmmdd) waarbij alleen het jaargetal en de maandaanduiding variabel zijn, de dagaanduiding is steeds 01.

Als de begindatum onbekend is, dan is de duur gelijk aan 1 maand. Als de begindatum later in de tijd valt dan de referentiedatum, dan is de duur gelijk aan 144 maanden.

De begindatum wijzigt als gedurende 3 referentiemaanden geen recht op een werkloosheidsuitkering geopend werd. Een maand die volledig gedekt wordt door een sanctie van bepaalde duur wordt steeds beschouwd als een maand waarvoor het recht op de werkloosheidsuitkeringen van kracht is.

Bron

DWH_ONEm_Paiements

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/1998 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/