Variabele: Oorsprong van het recht

Een verbetering voorstellen

Naam

Oorsprong van het recht

Afkorting

Oorsprong_recht

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of het een Belgische, supranationale of buitenlandse instelling is die het voordeel uitkeert

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Gepensioneerden zijn in principe verplicht pensioenen die ze in het buitenland hebben opgebouwd aan te geven. In werkelijkheid zouden echter weinig gepensioneerden op de hoogte zijn van deze aangifteplicht.
  • De gegevens met betrekking tot de buitenlandse eerste pijlervoorzieningen zijn accuraat aangezien de dienst buitenlandse pensioenen van de RVP zich hiermee bezig houdt. Voor de buitenlandse tweede pijlerpensioenen zijn de gegevens minder betrouwbaar omdat ze afhankelijk zijn van de aangifte door de gepensioneerde zelf.
  • Internationale en supranationale instellingen hebben geen aangifteplicht, maar kunnen spontaan aangiftes doen.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Nationaal 01/01/2001 - 31/03/2016
2Buitenland 01/01/2001 - 31/03/2016
3Supranationaal 01/01/2001 - 31/03/2016