Variabele: Soort pensioen volledig

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort pensioen volledig

Afkorting

Soort_pensioen_volledig

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

 

Soort pensioenrecht dat een pensioentrekkende geniet. Deze variabele is gedetailleerder dan de variabele ‘soort_pensioen’.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

 

  • Deze variabele werd afgeleid op basis van de variabelen 'code_voordeel', 'type_pensioen', 'periodiciteit', en 'aansluitingsnummer'.
  • Met behulp van deze afgeleide variabele kan een nauwkeurig en betrouwbaar onderscheid worden gemaakt tussen pensioenen binnen de verschillende socialezekerheidsstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) in de eerste en tweede pensioenpijler.
  • Vanaf april 2007 is het aantal records met een nulbetaling voor bepaalde pensioenvoordelen gestegen (overlevingspensioenen in het werknemersstelsel, buitenlandse pensioenen en IGO/GIB). Het betreft pensioenvoordelen waarvan ofwel het recht ofwel de betaling geschorst is. Een recht kan worden geschorst indien niet meer aan de toekenningsvoorwaarden wordt voldaan, een betaling wordt geschorst indien niet meer aan de betaalvoorwaarde wordt voldaan.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Rustpensioen werknemer 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
1.1voordelen Vrij Verzekerden (rust) (kapitaal) 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
1.2voordelen Vrij Verzekerden (overleving) (kapitaal) 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
1.3pensioenbonus rust werknemer 01/01/2015 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
2rustpensioen stelsel zelfstandigen 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
2.1pensioenbonus rust zelfstandige 01/01/2015 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
3rustpensioen stelsel overheid 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
4buitenlands rustpensioen 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
4.1rustpensioen DOSZ 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
5overlevingspensioen werknemersstelsel 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
5.1overlevingspensioen werknemersstelsel – overgangsuitkering 01/01/2015 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
5.2pensioenbonus overleving werknemer 01/01/2015 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
6overlevingspensioen stelsel zelfstandigen 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
6.1overlevingspensioen stelsel zelfstandigen – overgangsuitkering 01/01/2015 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
6.2pensioenbonus overleving zelfstandige 01/01/2015 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
7overlevingspensioen stelsel overheid 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
8buitenlands overlevingspensioen 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
8.1overlevingspensioen DOSZ 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
9kapitalen eerste pijler 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
10gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) en inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
11tegemoetkoming voor mindervaliden 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
12aanvullend pensioen (tweede pijler) in rente (rust) door private instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
12.1aanvullend pensioen (tweede pijler) in rente (rust) door publieke instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
13aanvullend pensioen (tweede pijler) in rente (overleving) door private instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
13.1aanvullend pensioen (tweede pijler) in rente (overleving) door publieke instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
14aanvullend pensioen (tweede pijler) in kapitaal (rust) door private instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
14.1aanvullend pensioen (tweede pijler) in kapitaal (rust) door publieke instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
15aanvullend pensioen (tweede pijler) in kapitaal (overleving) door private instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
15.1aanvullend pensioen (tweede pijler) in kapitaal (overleving) door publieke instelling 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
16afgeleide pensioenen 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.
17overige 01/01/2003 - 31/12/2015 Soort_pensioen_volledig is een afgeleide variabele.