Variabele: Type pensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Type pensioen

Afkorting

type_pensioen

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Deze variabele geeft aan of het om persoonlijke rechten (rustpensioenen) dan wel om afgeleide rechten (overlevings- en wezenpensioenen of pensioenen voor uit de echt gescheidenen) gaat.

Bron

DWH_ONP_CADASTRE

Instelling

Rijksdienst voor Pensioenen

Geldigheidsperiode

01/01/2001 - 31/03/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele wordt niet altijd correct ingevuld en is bijgevolg weinig betrouwbaar.
  • De gegevens van het bestand DWH_ONP_CADASTRE zijn beschikbaar vanaf 2001 maar zijn pas echt geïntegreerd in het DWH AM&SB vanaf 2003. Dit betekent dat voor de data van 2001 en 2002 geen rijksregistergegevens, geen Lipro code, geen nomenclatuurcode of afgeleide variabelen beschikbaar zijn. Vanaf 2003 zijn deze gegevens wel beschikbaar.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Rust of persoonlijk recht, ook te gebruiken in geval van betaling van kapitalen bij leven 01/01/2001 - 31/03/2016 De variabele wordt vaak niet of foutief ingevuld. Bijgevolg zijn de codes niet erg betrouwbaar.Buitenlandse pensioenen worden geregistreerd onder code 1.
2Overleving (afgeleid recht), ook te gebruiken in geval van betaling van kapitalen bij overlijden 01/01/2001 - 31/03/2016 De variabele wordt vaak niet of foutief ingevuld. Bijgevolg zijn de codes niet erg betrouwbaar
3Gescheiden echtgenoot (afgeleid recht) 01/01/2001 - 31/03/2016 De variabele wordt vaak niet of foutief ingevuld. Bijgevolg zijn de codes niet erg betrouwbaar
4Wees (afgeleid recht) niet onderworpen aan de wet van 15/5/1984 (BS van 22/5/1984) 01/01/2001 - 31/03/2016 De variabele wordt vaak niet of foutief ingevuld. Bijgevolg zijn de codes niet erg betrouwbaar
5Wees (afgeleid recht) onderworpen aan de wet van 15/5/1984 (BS van 22/5/1984) 01/01/2001 - 31/03/2016 De variabele wordt vaak niet of foutief ingevuld. Bijgevolg zijn de codes niet erg betrouwbaar