Variabele: Aantal gepresteerde dagen 30

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal gepresteerde dagen 30

Afkorting

Days_pc30

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal gepresteerde dagen met prestatiecode 30 (=alle gegevens met betrekking tot de arbeidstijd waarvoor de werkgever geen loon of vergoeding betaalt, met uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden).

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/