Variabele: Aantal uren onbezoldigde afwezigheid

Een verbetering voorstellen

Naam

Aantal uren onbezoldigde afwezigheid

Afkorting

AFNonRemAbsHours_onss100

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Aantal uren onbezoldigde afwezigheid (in hondersten)

Bron

DWH_ONSSAPL_Statbase

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/04/2012 - 31/12/2016

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/