Variabele: Statuut Functie

Een verbetering voorstellen

Naam

Statuut Functie

Afkorting

Stfncd

Thema

Arbeidsprestatie, Bijdragevermindering

Definitie/omschrijving

Code van het statuut van de functie.

Deze variabele geeft naast de werknemerscategorie (Wcatcd) bijkomende informatie over de bijdrageverminderingen, de aard en het regime van de arbeidsprestatie.

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het statuut van de functie is een sleutelvariabele in de afbakening van de arbeidsprestaties bij de RSZPPO. Meerdere prestaties van eenzelfde persoon bij eenzelfde aangesloten werkgever in verschillende statuten worden als verschillende arbeidsprestaties beschouwd.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Onbepaald 01/01/1997 - 31/12/2004
1Hoofdfunctie 01/01/1997 - 31/12/2004
2Bijfunctie 01/01/1997 - 31/12/2004
3Vrijwillige vierdagenweek 01/01/1997 - 31/12/2004
4Halftijdse vervroegde uittreding 01/01/1997 - 31/12/2004
5Vervanging halftijdse vervroegde u.d. 01/01/1997 - 31/12/2004
6Vervangt een of meer 4/5werknemers 01/01/1997 - 31/12/2004
7Stagiair eerste-werkervaringscontract 01/01/1997 - 31/12/2004
8Seizoenarbeider 01/01/1997 - 31/12/2004
9Arbeider bij tussenpozen 01/01/1997 - 31/12/2004
CPersoneelslid dat gedetacheerd is naar een privéziekenhuis 01/10/2000 - 31/12/2003
DWerknemer met startbaanovereenkomst, jonger dan 25 jaar, andere dan laaggeschoold 01/04/2000 - 31/12/2003
EWerknemer met startbaanovereenkomst, tussen 25 en 30 jaar, werkzoekende en andere dan laaggeschoold 01/10/2000 - 30/06/2004
FWerknemer met startbaanovereenkomst, minstens 25 jaar oud en laaggeschoold 01/04/2000 - 31/12/2003
MMaribel 01/01/1997 - 31/12/2004
VVervanging loopbaanonderbreking 01/01/1997 - 31/12/2004
NMaribel-halftijdse vervroegde uittreding 01/01/1997 - 31/12/2004
PMaribel-vrijwillige vierdagenweek 01/01/1997 - 31/12/2004
RWerknemer die een opleidingstraject volgt in het kader van de sociale maribel of contractuele werknemer die aangeworven wordt om een personeelslid te vervangen dat een opleiding volgt voor verpleegkundige. 01/07/2000 - 31/03/2004
STijdelijke of statutaire werknemer die bezoldigd wordt terwijl hij afwezig is om een voltijdse opleiding te volgen of een opleiding in het kader van sociale promotie volgt voor verpleegkundige. 01/07/2000 - 31/12/2003
YAndere 01/01/1997 - 31/12/2004
ZAndere 01/01/1997 - 31/12/2004