Variabele: Werkgeverscategorie

Een verbetering voorstellen

Naam

Werkgeverscategorie

Afkorting

Cattra

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Werkgeverscategorie (code voor vakantieregime niet-vastbenoemden, code voor pensioenstelsel vastbenoemden).

Bron

DWH_ONSSAPL_CUPPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
951Contractuelen - vakantieregeling privé-sector 01/01/2005 - 31/12/2016
952Contractuelen - vakantieregeling openbare sector 01/01/2005 - 31/12/2016
953Vastbenoemden - gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/01/2005 - 31/12/2011
954Vastbenoemden - pensioenstelsel -nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen 01/01/2005 - 31/12/2011
955Vastbenoemden - pensioenstelsel - eigen stelsel 01/01/2005 - 31/12/2011
956Vastbenoemden - pensioenstelsel - voorzorgsinstelling inzake pensioenen 01/01/2005 - 31/12/2011
957Vastbenoemden - pensioenstelsel - politiepersoneel 01/01/2005 - 31/12/2011
958Bijzondere categorieën 01/01/2005 - 31/12/2016
959Werknemers die niet meer in dienst zijn 01/04/2010 - 31/12/2016
971Vastbenoemden - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-gemeenschappelijk pensioenstelsel 01/01/2012 - 31/12/2016
972Vastbenoemden - gesolidariseerde pensioenfonds - ex-pensioenstelsel nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen + aangeslotenen na 31-12-2011 met hoge bijdragevoet 01/01/2012 - 31/12/2016
973Vastbenoemden - gesolidariseerde pensioenfonds - lokale politie 01/01/2012 - 31/12/2016
974Vastbenoemden - gesolidariseerde pensioenfonds - aangeslotenen na 31-12-2011 met lage bijdragevoet 01/01/2012 - 31/12/2016
975Vastbenoemden - eigen pensioenstelsel of pensioenstelsel voorzorgsinstelling 01/01/2012 - 31/12/2016
976Vastbenoemden - gesolidariseerd pensioenfonds - ex-voorzorgsinstelling met specifieke bijdragevoet 01/01/2012 - 31/12/2016
977Vastbenoemden - pool der parastatalen (wet van 28-4-1958) 01/01/2015 - 31/12/2016
978Vastbenoemden - pensioen ten laste van Schatkist 01/01/2015 - 31/12/2016
981Contractuelen - vakantieregeling privésector en arbeidsongevallenregeling privésector 01/07/2013 - 31/12/2016
982Contractuelen - vakantieregeling openbare sector en arbeidsongevallenregeling privésector 01/07/2013 - 31/12/2016