Variabele: Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen

Een verbetering voorstellen

Naam

Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen

Afkorting

Cotfor

Thema

Bijdragen, Loon, Werkgever

Definitie/omschrijving

Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/03/2008

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Om initiatieven te bevorderen voor personen die behoren tot de risicogroepen of voor personen op wie een inschakelingsparcours van toepassing is, wordt aan de werkgevers een inspanning gevraagd gelijkwaardig aan minstens een bepaald percentage van de loonmassa.

Daartoe sluiten de werkgevers een CAO af op het niveau van de sector of van de onderneming. Bij gebrek aan een dergelijke CAO, is aan de RSZ een overeenstemmende bijdrage verschuldigd. Vervangen door Contributioncode 852.

Internationale compatibiliteit

/