Variabele: Forfaitloon

Een verbetering voorstellen

Naam

Forfaitloon

Afkorting

Salfor

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Voor sommige werknemerscategorieën gebeurt de bijdrageberekening van de RSZ niet op basis van de werkelijk toegekende bezoldigingen of voordelen, maar op een loon dat bij ministerieel of koninklijk besluit forfaitair is vastgesteld.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit geldt voor:

  • de fooien of bedieningsgeld bezoldigden in het hotelbedrijf en andere bedrijfssectoren (persoonsverzorging, vermakelijkheden, vervoer, enz.)
  • de werknemers in de zeevisserij
  • de beroepsrenners en andere betaalde sportbeoefenaars
  • de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw en horeca in de periode van 01/07/2003 tot en met 30/06/2007.

Na 30/06/2007 gebeurt de bijdrageberekening van de RSZ voor een gelegenheidswerknemer in de land- en tuinbouw en horeca niet noodzakelijk op basis van een forfaitaire vastgesteld loon (ook lonen onder de variabele Sal100). Vanaf 01/10/2013 zullen (quasi) alle lonen van gelegenheidswerknemers opnieuw onder de variabele Salfor opgenomen worden.

Alle loonvariabelen van de RSZ zijn brutolonen, met andere woorden: de werknemersbijdragen zijn inbegrepen, de werkgeversbijdragen niet.

Internationale compatibiliteit

/