Variabele: Inrichtende macht

Een verbetering voorstellen

Naam

Inrichtende macht

Afkorting

Pouorg

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Inrichtende macht van werkgever in de publieke sector

Bron

DWH_ONSS_StatbaseLATG

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2002

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Dit gegeven wordt sinds 2003 niet echt meer beheerd.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
.Privésector 01/01/1997 - 31/12/2000
0Privésector 01/01/1997 - 31/12/2002
11Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: landsverdediging 01/01/1997 - 31/12/2002
12Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: rijkswacht 01/01/1997 - 31/12/2002
13Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: administratie 01/01/1997 - 31/12/2002
14Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
15Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: ondernemingen 01/01/1997 - 31/12/2002
16Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: andere diensten 01/01/1997 - 31/12/2002
17Federale overheid, Gemeenschappen en Gewesten: Federale overheidsbedrijven 01/04/1998 - 31/12/2002
41Vrij onderwijs: kleuter- en lager onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
42Vrij onderwijs: ander vrij onderwijs 01/01/1997 - 31/12/2002
50Religieuzen (niet elders vermeld) 01/01/1997 - 31/12/2002
60Internationale instellingen 01/01/1997 - 31/12/2002
70DAC-TCT-PRIME 01/01/1997 - 31/12/2002