Variabele: Nace-code

Een verbetering voorstellen

Naam

Nace-code

Afkorting

nacecode

Thema

Bedrijfssector, Werkgever, COVID-19

Definitie/omschrijving

De voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

CRISE_ONSS_fichier_du_personnel

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/03/2020 - 31/07/2023

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2008 werd de Nace-Bel-nomenclatuur grondig gewijzigd.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1.110Teelt van granen (m.u.v rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 01/03/2020 - 31/07/2023
1.120Teelt van rijst 01/03/2020 - 31/07/2023
1.130Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.140Teelt van suikerriet 01/03/2020 - 31/07/2023
1.150Teelt van tabak 01/03/2020 - 31/07/2023
1.160Teelt van vezelgewassen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.191Teelt van bloemen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.199Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
1.210Teelt van druiven 01/03/2020 - 31/07/2023
1.220Teelt van tropisch en subtropisch fruit 01/03/2020 - 31/07/2023
1.230Teelt van citrusvruchten 01/03/2020 - 31/07/2023
1.240Teelt van pit- en steenvruchten 01/03/2020 - 31/07/2023
1.250Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 01/03/2020 - 31/07/2023
1.260Teelt van oliehoudende vruchten 01/03/2020 - 31/07/2023
1.270Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 01/03/2020 - 31/07/2023
1.280Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.290Teelt van andere meerjarige gewassen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.301Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.309Overige plantenvermeerdering 01/03/2020 - 31/07/2023
1.410Fokken van melkvee 01/03/2020 - 31/07/2023
1.420Fokken van andere runderen en buffels 01/03/2020 - 31/07/2023
1.430Fokken van paarden en andere paardachtigen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.440Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.450Fokken van schapen en geiten 01/03/2020 - 31/07/2023
1.461Fokvarkenshouderijen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.462Varkensvetmesterijen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.471Kippenkwekerijen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.472Productie van eieren van pluimvee 01/03/2020 - 31/07/2023
1.479Overige pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.490Fokken van andere dieren 01/03/2020 - 31/07/2023
1.500Gemengd bedrijf 01/03/2020 - 31/07/2023
1.610Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 01/03/2020 - 31/07/2023
1.620Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 01/03/2020 - 31/07/2023
1.630Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 01/03/2020 - 31/07/2023
1.640Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 01/03/2020 - 31/07/2023
1.700Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
2.100Bosbouw 01/03/2020 - 31/07/2023
2.200Exploitatie van bossen 01/03/2020 - 31/07/2023
2.300Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 01/03/2020 - 31/07/2023
2.400Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 01/03/2020 - 31/07/2023
3.110Zeevisserij 01/03/2020 - 31/07/2023
3.120Binnenvisserij 01/03/2020 - 31/07/2023
3.210Mariene aquacultuur 01/03/2020 - 31/07/2023
3.220Aquacultuur in zoet water 01/03/2020 - 31/07/2023
5.100Winning van steenkool 01/03/2020 - 31/07/2023
5.200Winning van bruinkool 01/03/2020 - 31/07/2023
6.100Winning van aardolie 01/03/2020 - 31/07/2023
6.200Winning van aardgas 01/03/2020 - 31/07/2023
7.100Winning van ijzererts 01/03/2020 - 31/07/2023
7.210Winning van uranium- en thoriumerts 01/03/2020 - 31/07/2023
7.290Winning van andere non-ferrometaalertsen 01/03/2020 - 31/07/2023
8.111Winning van bouw- en siersteen 01/03/2020 - 31/07/2023
8.112Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 01/03/2020 - 31/07/2023
8.121Winning van grind 01/03/2020 - 31/07/2023
8.122Winning van zand 01/03/2020 - 31/07/2023
8.123Winning van klei en kaolien 01/03/2020 - 31/07/2023
8.910Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/03/2020 - 31/07/2023
8.920Winning van turf 01/03/2020 - 31/07/2023
8.930Zoutwinning 01/03/2020 - 31/07/2023
8.990Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
9.100Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 01/03/2020 - 31/07/2023
9.900Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
10.110Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 01/03/2020 - 31/07/2023
10.120Verwerking en conservering van gevogelte 01/03/2020 - 31/07/2023
10.130Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 01/03/2020 - 31/07/2023
10.200Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 01/03/2020 - 31/07/2023
10.311Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/03/2020 - 31/07/2023
10.312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/03/2020 - 31/07/2023
10.320Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/03/2020 - 31/07/2023
10.391Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 01/03/2020 - 31/07/2023
10.392Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 01/03/2020 - 31/07/2023
10.393Productie van diepgevroren groenten en fruit 01/03/2020 - 31/07/2023
10.410Vervaardiging van oliën en vetten 01/03/2020 - 31/07/2023
10.420Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/03/2020 - 31/07/2023
10.510Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/03/2020 - 31/07/2023
10.520Vervaardiging van consumptie-ijs 01/03/2020 - 31/07/2023
10.610Vervaardiging van maalderijproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
10.620Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
10.711Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
10.712Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
10.720Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
10.730Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
10.810Vervaardiging van suiker 01/03/2020 - 31/07/2023
10.820Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
10.830Verwerking van thee en koffie 01/03/2020 - 31/07/2023
10.840Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 01/03/2020 - 31/07/2023
10.850Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 01/03/2020 - 31/07/2023
10.860Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/03/2020 - 31/07/2023
10.890Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
10.910Vervaardiging van veevoeders 01/03/2020 - 31/07/2023
10.920Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/03/2020 - 31/07/2023
11.010Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 01/03/2020 - 31/07/2023
11.020Vervaardiging van wijn uit druiven 01/03/2020 - 31/07/2023
11.030Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/03/2020 - 31/07/2023
11.040Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/03/2020 - 31/07/2023
11.050Vervaardiging van bier 01/03/2020 - 31/07/2023
11.060Vervaardiging van mout 01/03/2020 - 31/07/2023
11.070Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 01/03/2020 - 31/07/2023
12.000Vervaardiging van tabaksproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
13.100Bewerken en spinnen van textielvezels 01/03/2020 - 31/07/2023
13.200Weven van textiel 01/03/2020 - 31/07/2023
13.300Textielveredeling 01/03/2020 - 31/07/2023
13.910Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
13.921Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/03/2020 - 31/07/2023
13.929Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 01/03/2020 - 31/07/2023
13.930Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/03/2020 - 31/07/2023
13.940Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/03/2020 - 31/07/2023
13.950Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding 01/03/2020 - 31/07/2023
13.960Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 01/03/2020 - 31/07/2023
13.990Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
14.110Vervaardiging van kleding van leer 01/03/2020 - 31/07/2023
14.120Vervaardiging van werkkleding 01/03/2020 - 31/07/2023
14.130Vervaardiging van andere bovenkleding 01/03/2020 - 31/07/2023
14.140Vervaardiging van onderkleding 01/03/2020 - 31/07/2023
14.191Vervaardiging van hoeden en petten 01/03/2020 - 31/07/2023
14.199Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
14.200Vervaardiging van artikelen van bont 01/03/2020 - 31/07/2023
14.310Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/03/2020 - 31/07/2023
14.390Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 01/03/2020 - 31/07/2023
15.110Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 01/03/2020 - 31/07/2023
15.120Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
15.200Vervaardiging van schoeisel 01/03/2020 - 31/07/2023
16.100Zagen en schaven van hout 01/03/2020 - 31/07/2023
16.210Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 01/03/2020 - 31/07/2023
16.220Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 01/03/2020 - 31/07/2023
16.230Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
16.240Vervaardiging van houten emballage 01/03/2020 - 31/07/2023
16.291Vervaardiging van andere artikelen van hout 01/03/2020 - 31/07/2023
16.292Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
17.110Vervaardiging van papierpulp 01/03/2020 - 31/07/2023
17.120Vervaardiging van papier en karton 01/03/2020 - 31/07/2023
17.210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/03/2020 - 31/07/2023
17.220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
17.220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
17.230Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/03/2020 - 31/07/2023
17.240Vervaardiging van behangpapier 01/03/2020 - 31/07/2023
17.290Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 01/03/2020 - 31/07/2023
18.110Krantendrukkerijen 01/03/2020 - 31/07/2023
18.120Overige drukkerijen 01/03/2020 - 31/07/2023
18.130Prepress- en premediadiensten 01/03/2020 - 31/07/2023
18.140Binderijen en aanverwante diensten 01/03/2020 - 31/07/2023
18.200Reproductie van opgenomen media 01/03/2020 - 31/07/2023
19.100Vervaardiging van cokesovenproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
19.200Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
20.110Vervaardiging van industriële gassen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.120Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/03/2020 - 31/07/2023
20.130Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
20.140Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
20.150Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.160Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.170Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.200Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/03/2020 - 31/07/2023
20.300Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/03/2020 - 31/07/2023
20.411Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.412Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.420Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.510Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
20.520Vervaardiging van lijm 01/03/2020 - 31/07/2023
20.530Vervaardiging van etherische oliën 01/03/2020 - 31/07/2023
20.590Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
20.600Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/03/2020 - 31/07/2023
21.100Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
21.201Vervaardiging van geneesmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
21.209Vervaardiging van overige farmaceutische producten 01/03/2020 - 31/07/2023
22.110Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 01/03/2020 - 31/07/2023
22.190Vervaardiging van andere producten van rubber 01/03/2020 - 31/07/2023
22.210Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/03/2020 - 31/07/2023
22.220Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/03/2020 - 31/07/2023
22.230Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 01/03/2020 - 31/07/2023
22.290Vervaardiging van andere producten van kunststof 01/03/2020 - 31/07/2023
23.110Vervaardiging van vlakglas 01/03/2020 - 31/07/2023
23.120Vormen en bewerken van vlakglas 01/03/2020 - 31/07/2023
23.130Vervaardiging van holglas 01/03/2020 - 31/07/2023
23.140Vervaardiging van glasvezels 01/03/2020 - 31/07/2023
23.190Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 01/03/2020 - 31/07/2023
23.200Vervaardiging van vuurvaste producten 01/03/2020 - 31/07/2023
23.310Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/03/2020 - 31/07/2023
23.321Vervaardiging van bakstenen 01/03/2020 - 31/07/2023
23.322Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei 01/03/2020 - 31/07/2023
23.410Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 01/03/2020 - 31/07/2023
23.420Vervaardiging van sanitair aardewerk 01/03/2020 - 31/07/2023
23.430Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
23.440Vervaardiging van ander technisch aardewerk 01/03/2020 - 31/07/2023
23.490Vervaardiging van andere keramische producten 01/03/2020 - 31/07/2023
23.510Vervaardiging van cement 01/03/2020 - 31/07/2023
23.520Vervaardiging van kalk en gips 01/03/2020 - 31/07/2023
23.610Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/03/2020 - 31/07/2023
23.620Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/03/2020 - 31/07/2023
23.630Vervaardiging van stortklare beton 01/03/2020 - 31/07/2023
23.640Vervaardiging van mortel 01/03/2020 - 31/07/2023
23.650Vervaardiging van producten van vezelcement 01/03/2020 - 31/07/2023
23.690Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 01/03/2020 - 31/07/2023
23.700Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 01/03/2020 - 31/07/2023
23.910Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
23.990Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
24.100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/03/2020 - 31/07/2023
24.200Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 01/03/2020 - 31/07/2023
24.310Koudtrekken van staven 01/03/2020 - 31/07/2023
24.320Koudwalsen van bandstaal 01/03/2020 - 31/07/2023
24.330Koudvervormen en koudfelsen 01/03/2020 - 31/07/2023
24.340Koudtrekken van draad 01/03/2020 - 31/07/2023
24.410Productie van edelmetalen 01/03/2020 - 31/07/2023
24.420Productie van aluminium 01/03/2020 - 31/07/2023
24.430Productie van lood, zink en tin 01/03/2020 - 31/07/2023
24.440Productie van koper 01/03/2020 - 31/07/2023
24.450Productie van andere non-ferrometalen 01/03/2020 - 31/07/2023
24.460Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
24.510Gieten van ijzer 01/03/2020 - 31/07/2023
24.520Gieten van staal 01/03/2020 - 31/07/2023
24.530Gieten van lichte metalen 01/03/2020 - 31/07/2023
24.540Gieten van andere non-ferrometalen 01/03/2020 - 31/07/2023
25.110Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 01/03/2020 - 31/07/2023
25.120Vervaardiging van metalen deuren en vensters 01/03/2020 - 31/07/2023
25.210Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/03/2020 - 31/07/2023
25.290Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 01/03/2020 - 31/07/2023
25.300Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 01/03/2020 - 31/07/2023
25.400Vervaardiging van wapens en munitie 01/03/2020 - 31/07/2023
25.501Smeden van metaal 01/03/2020 - 31/07/2023
25.502Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 01/03/2020 - 31/07/2023
25.610Oppervlaktebehandeling van metalen 01/03/2020 - 31/07/2023
25.620Verspanend bewerken van metalen 01/03/2020 - 31/07/2023
25.710Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/03/2020 - 31/07/2023
25.720Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
25.731Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/03/2020 - 31/07/2023
25.739Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 01/03/2020 - 31/07/2023
25.910Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/03/2020 - 31/07/2023
25.920Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/03/2020 - 31/07/2023
25.930Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 01/03/2020 - 31/07/2023
25.940Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/03/2020 - 31/07/2023
25.991Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 01/03/2020 - 31/07/2023
25.999Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
26.110Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/03/2020 - 31/07/2023
26.120Vervaardiging van elektronische printplaten 01/03/2020 - 31/07/2023
26.200Vervaardiging van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
26.300Vervaardiging van communicatieapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
26.400Vervaardiging van consumentenelektronica 01/03/2020 - 31/07/2023
26.510Vervaardiging van meet-, controle-, en navigatie-instrumenten en -apparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
26.520Vervaardiging van uurwerken 01/03/2020 - 31/07/2023
26.600Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
26.700Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
26.800Vervaardiging van magnetische en optische media 01/03/2020 - 31/07/2023
27.110Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/03/2020 - 31/07/2023
27.120Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/03/2020 - 31/07/2023
27.200Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 01/03/2020 - 31/07/2023
27.310Vervaardiging van kabels van optische vezels 01/03/2020 - 31/07/2023
27.320Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 01/03/2020 - 31/07/2023
27.330Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 01/03/2020 - 31/07/2023
27.401Vervaardiging van lampen 01/03/2020 - 31/07/2023
27.402Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/03/2020 - 31/07/2023
27.510Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/03/2020 - 31/07/2023
27.520Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/03/2020 - 31/07/2023
27.900Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
28.110Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.120Vervaardiging van hydraulische apparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
28.130Vervaardiging van andere pompen en compressoren 01/03/2020 - 31/07/2023
28.140Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.150Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.210Vervaardiging van ovens en branders 01/03/2020 - 31/07/2023
28.220Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.230Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur) 01/03/2020 - 31/07/2023
28.240Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 01/03/2020 - 31/07/2023
28.250Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/03/2020 - 31/07/2023
28.291Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/03/2020 - 31/07/2023
28.292Vervaardiging van weegtoestellen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.293Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 01/03/2020 - 31/07/2023
28.294Vervaardiging van verkoopautomaten 01/03/2020 - 31/07/2023
28.295Vervaardiging van filtreertoestellen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.296Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 01/03/2020 - 31/07/2023
28.299Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
28.300Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 01/03/2020 - 31/07/2023
28.410Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 01/03/2020 - 31/07/2023
28.490Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.910Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/03/2020 - 31/07/2023
28.920Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 01/03/2020 - 31/07/2023
28.930Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
28.940Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/03/2020 - 31/07/2023
28.950Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 01/03/2020 - 31/07/2023
28.960Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 01/03/2020 - 31/07/2023
28.990Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
29.100Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
29.201Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
29.202Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 01/03/2020 - 31/07/2023
29.310Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
29.320Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
30.110Bouw van schepen en drijvend materieel 01/03/2020 - 31/07/2023
30.120Bouw van plezier- en sportvaartuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
30.200Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 01/03/2020 - 31/07/2023
30.300Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 01/03/2020 - 31/07/2023
30.400Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
30.910Vervaardiging van motorfietsen 01/03/2020 - 31/07/2023
30.920Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 01/03/2020 - 31/07/2023
30.990Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
31.010Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 01/03/2020 - 31/07/2023
31.020Vervaardiging van keukenmeubelen 01/03/2020 - 31/07/2023
31.030Vervaardiging van matrassen 01/03/2020 - 31/07/2023
31.091Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 01/03/2020 - 31/07/2023
31.092Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/03/2020 - 31/07/2023
31.099Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
32.110Slaan van munten 01/03/2020 - 31/07/2023
32.121Bewerken van diamant 01/03/2020 - 31/07/2023
32.122Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 01/03/2020 - 31/07/2023
32.123Vervaardiging van sieraden 01/03/2020 - 31/07/2023
32.124Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
32.129Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 01/03/2020 - 31/07/2023
32.130Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
32.200Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/03/2020 - 31/07/2023
32.300Vervaardiging van sportartikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
32.400Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/03/2020 - 31/07/2023
32.500Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 01/03/2020 - 31/07/2023
32.910Vervaardiging van borstelwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
32.990Overige industrie, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
33.110Reparatie van producten van metaal 01/03/2020 - 31/07/2023
33.120Reparatie van machines 01/03/2020 - 31/07/2023
33.130Reparatie van elektronische en optische apparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
33.140Reparatie van elektrische apparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
33.150Reparatie en onderhoud van schepen 01/03/2020 - 31/07/2023
33.160Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
33.170Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
33.190Reparatie van andere apparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
33.200Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
35.110Productie van elektriciteit 01/03/2020 - 31/07/2023
35.120Transmissie van elektriciteit 01/03/2020 - 31/07/2023
35.130Distributie van elektriciteit 01/03/2020 - 31/07/2023
35.140Handel in elektriciteit 01/03/2020 - 31/07/2023
35.210Productie van gas 01/03/2020 - 31/07/2023
35.220Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 01/03/2020 - 31/07/2023
35.230Handel in gas via leidingen 01/03/2020 - 31/07/2023
35.300Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 01/03/2020 - 31/07/2023
36.000Winning, behandeling en distributie van water 01/03/2020 - 31/07/2023
37.000Afvalwaterafvoer 01/03/2020 - 31/07/2023
38.110Inzameling van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 31/07/2023
38.120Inzameling van gevaarlijk afval 01/03/2020 - 31/07/2023
38.211Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/03/2020 - 31/07/2023
38.212Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
38.213Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
38.219Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 31/07/2023
38.221Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 01/03/2020 - 31/07/2023
38.222Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 01/03/2020 - 31/07/2023
38.310Sloop van wrakken 01/03/2020 - 31/07/2023
38.321Sorteren van ongevaarlijk afval 01/03/2020 - 31/07/2023
38.322Terugwinning van metaalafval 01/03/2020 - 31/07/2023
38.323Terugwinning van inerte afvalstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
38.329Terugwinning van overig gesorteerd afval 01/03/2020 - 31/07/2023
39.000Sanering en ander afvalbeheer 01/03/2020 - 31/07/2023
41.101Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 01/03/2020 - 31/07/2023
41.102Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 01/03/2020 - 31/07/2023
41.201Algemene bouw van residentiële gebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
41.202Algemene bouw van kantoorgebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
41.203Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
42.110Bouw van autowegen en andere wegen 01/03/2020 - 31/07/2023
42.120Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 01/03/2020 - 31/07/2023
42.130Bouw van bruggen en tunnels 01/03/2020 - 31/07/2023
42.211Bouw van water- en gasdistributienetten 01/03/2020 - 31/07/2023
42.212Bouw van rioleringen 01/03/2020 - 31/07/2023
42.219Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
42.220Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 01/03/2020 - 31/07/2023
42.911Baggerwerken 01/03/2020 - 31/07/2023
42.919Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 01/03/2020 - 31/07/2023
42.990Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
43.110Slopen 01/03/2020 - 31/07/2023
43.120Bouwrijp maken van terreinen 01/03/2020 - 31/07/2023
43.130Proefboren en boren 01/03/2020 - 31/07/2023
43.211Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
43.212Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
43.221Loodgieterswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
43.222Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/03/2020 - 31/07/2023
43.291Isolatiewerkzaamheden 01/03/2020 - 31/07/2023
43.299Overige bouwinstallatie, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
43.310Stukadoorswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
43.320Schrijnwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
43.331Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/03/2020 - 31/07/2023
43.332Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 01/03/2020 - 31/07/2023
43.333Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 01/03/2020 - 31/07/2023
43.341Schilderen van gebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
43.342Schilderen van civieltechnische werken 01/03/2020 - 31/07/2023
43.343Glaszetten 01/03/2020 - 31/07/2023
43.390Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
43.910Dakwerkzaamheden 01/03/2020 - 31/07/2023
43.991Waterdichtingswerken van muren 01/03/2020 - 31/07/2023
43.992Gevelreiniging 01/03/2020 - 31/07/2023
43.993Bouw van sierschouwen en open haarden 01/03/2020 - 31/07/2023
43.994Uitvoeren van metsel- en voegwerken 01/03/2020 - 31/07/2023
43.995Restaureren van bouwwerken 01/03/2020 - 31/07/2023
43.996Chapewerken 01/03/2020 - 31/07/2023
43.999Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 01/03/2020 - 31/07/2023
45.111Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.112Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.113Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.191Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.192Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.193Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.194Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 01/03/2020 - 31/07/2023
45.201Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.202Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
45.203Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 01/03/2020 - 31/07/2023
45.204Carrosserieherstelling 01/03/2020 - 31/07/2023
45.205Bandenservicebedrijven 01/03/2020 - 31/07/2023
45.206Wassen en poetsen van motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
45.209Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
45.310Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
45.320Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
45.401Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/03/2020 - 31/07/2023
45.402Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.120Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.150Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 31/07/2023
46.211Groothandel in granen en zaden 01/03/2020 - 31/07/2023
46.212Groothandel in veevoeders 01/03/2020 - 31/07/2023
46.213Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.214Groothandel in andere akkerbouwproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.215Groothandel in ruwe tabak 01/03/2020 - 31/07/2023
46.216Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 01/03/2020 - 31/07/2023
46.220Groothandel in bloemen en planten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.231Groothandel in levend vee 01/03/2020 - 31/07/2023
46.232Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 01/03/2020 - 31/07/2023
46.240Groothandel in huiden, vellen en leer 01/03/2020 - 31/07/2023
46.311Groothandel in consumptieaardappelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.319Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.321Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 31/07/2023
46.322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 31/07/2023
46.331Groothandel in zuivelproducten en eieren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.341Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 01/03/2020 - 31/07/2023
46.349Groothandel in dranken, algemeen assortiment 01/03/2020 - 31/07/2023
46.350Groothandel in tabaksproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.360Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
46.370Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.381Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.382Groothandel in aardappelproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.383Groothandel in voedsel voor huisdieren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.389Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
46.391Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.392Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.411Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.412Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 01/03/2020 - 31/07/2023
46.419Groothandel in overig textiel 01/03/2020 - 31/07/2023
46.421Groothandel in werkkleding 01/03/2020 - 31/07/2023
46.422Groothandel in onderkleding 01/03/2020 - 31/07/2023
46.423Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 01/03/2020 - 31/07/2023
46.424Groothandel in kledingaccessoires 01/03/2020 - 31/07/2023
46.425Groothandel in schoeisel 01/03/2020 - 31/07/2023
46.431Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
46.432Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 01/03/2020 - 31/07/2023
46.433Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.441Groothandel in porselein en glaswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
46.442Groothandel in reinigingsmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.450Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/03/2020 - 31/07/2023
46.460Groothandel in farmaceutische producten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.471Groothandel in huismeubilair 01/03/2020 - 31/07/2023
46.472Groothandel in tapijten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.473Groothandel in verlichtingsapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
46.480Groothandel in uurwerken en sieraden 01/03/2020 - 31/07/2023
46.491Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/03/2020 - 31/07/2023
46.492Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 01/03/2020 - 31/07/2023
46.493Groothandel in papier- en kartonwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.494Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.495Groothandel in fietsen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.496Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.497Groothandel in spellen en speelgoed 01/03/2020 - 31/07/2023
46.498Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.499Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
46.510Groothandel in computers, randapparatuur en software 01/03/2020 - 31/07/2023
46.520Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 01/03/2020 - 31/07/2023
46.610Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/03/2020 - 31/07/2023
46.620Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.630Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/03/2020 - 31/07/2023
46.640Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/03/2020 - 31/07/2023
46.650Groothandel in kantoormeubelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.660Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
46.691Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.692Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.693Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 01/03/2020 - 31/07/2023
46.694Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.695Groothandel in pompen en compressoren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.696Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.697Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik 01/03/2020 - 31/07/2023
46.699Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
46.710Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.720Groothandel in metalen en metaalertsen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.731Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 31/07/2023
46.732Groothandel in hout 01/03/2020 - 31/07/2023
46.733Groothandel in behang, verf en woningtextiel 01/03/2020 - 31/07/2023
46.734Groothandel in vlakglas 01/03/2020 - 31/07/2023
46.735Groothandel in vloer- en wandtegels 01/03/2020 - 31/07/2023
46.736Groothandel in sanitair 01/03/2020 - 31/07/2023
46.739Groothandel in overige bouwmaterialen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.741Groothandel in ijzerwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
46.742Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 01/03/2020 - 31/07/2023
46.751Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 01/03/2020 - 31/07/2023
46.752Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 01/03/2020 - 31/07/2023
46.761Groothandel in diamant en andere edelstenen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.769Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
46.771Groothandel in autosloopmateriaal 01/03/2020 - 31/07/2023
46.772Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 01/03/2020 - 31/07/2023
46.779Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
46.900Niet-gespecialiseerde groothandel 01/03/2020 - 31/07/2023
47.111Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 01/03/2020 - 31/07/2023
47.112Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.113Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.114Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.115Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m²) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.191Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte < 2500 m2) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.192Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopsoppervlakte > 2500 m2) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.210Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.221Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte 01/03/2020 - 31/07/2023
47.222Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.230Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.241Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.242Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.251Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.252Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 01/03/2020 - 31/07/2023
47.260Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.291Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.299Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
47.300Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.410Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.420Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.430Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.511Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.512Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.513Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.519Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.521Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 01/03/2020 - 31/07/2023
47.522Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.523Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.524Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.525Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.526Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.527Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.529Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.530Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.540Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.591Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.592Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.593Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.594Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.599Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
47.610Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.620Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.630Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.640Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.650Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.711Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.712Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.713Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.714Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.715Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.716Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.721Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.722Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.730Apotheken 01/03/2020 - 31/07/2023
47.740Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.750Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.761Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmestoffen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.762Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.770Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.781Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 01/03/2020 - 31/07/2023
47.782Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.783Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.784Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.785Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.786Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.787Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.788Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/03/2020 - 31/07/2023
47.789Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
47.791Detailhandel in antiquiteiten in winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.792Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 01/03/2020 - 31/07/2023
47.793Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 01/03/2020 - 31/07/2023
47.810Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 01/03/2020 - 31/07/2023
47.820Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 01/03/2020 - 31/07/2023
47.890Markt- en straathandel in andere artikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
47.910Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 01/03/2020 - 31/07/2023
47.990Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 01/03/2020 - 31/07/2023
49.100Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 31/07/2023
49.200Goederenvervoer per spoor 01/03/2020 - 31/07/2023
49.310Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 31/07/2023
49.310Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 01/03/2020 - 31/07/2023
49.320Exploitatie van taxi's 01/03/2020 - 31/07/2023
49.390Overig personenvervoer te land, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
49.410Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 01/03/2020 - 31/07/2023
49.420Verhuisbedrijven 01/03/2020 - 31/07/2023
49.500Vervoer via pijpleidingen 01/03/2020 - 31/07/2023
50.100Personenvervoer over zee- en kustwateren 01/03/2020 - 31/07/2023
50.200Goederenvervoer over zee- en kustwateren 01/03/2020 - 31/07/2023
50.300Personenvervoer over binnenwateren 01/03/2020 - 31/07/2023
50.400Goederenvervoer over binnenwateren 01/03/2020 - 31/07/2023
51.100Personenvervoer door de lucht 01/03/2020 - 31/07/2023
51.210Goederenvervoer door de lucht 01/03/2020 - 31/07/2023
51.220Ruimtevaart 01/03/2020 - 31/07/2023
52.100Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 01/03/2020 - 31/07/2023
52.210Diensten in verband met vervoer te land 01/03/2020 - 31/07/2023
52.220Diensten in verband met vervoer over water 01/03/2020 - 31/07/2023
52.230Diensten in verband met de luchtvaart 01/03/2020 - 31/07/2023
52.241Vrachtbehandeling in zeehavens 01/03/2020 - 31/07/2023
52.249Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 01/03/2020 - 31/07/2023
52.290Overige vervoerondersteunende activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
53.100Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 01/03/2020 - 31/07/2023
53.200Overige posterijen en koeriers 01/03/2020 - 31/07/2023
55.100Hotels en dergelijke accommodatie 01/03/2020 - 31/07/2023
55.201Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 01/03/2020 - 31/07/2023
55.202Vakantieparken 01/03/2020 - 31/07/2023
55.203Gites, vakantiewoningen en -appartementen 01/03/2020 - 31/07/2023
55.204Gastenkamers 01/03/2020 - 31/07/2023
55.209Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
55.300Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 01/03/2020 - 31/07/2023
55.900Overige accommodatie 01/03/2020 - 31/07/2023
56.101Eetgelegenheden met volledige bediening 01/03/2020 - 31/07/2023
56.102Eetgelegenheden met beperkte bediening 01/03/2020 - 31/07/2023
56.210Catering 01/03/2020 - 31/07/2023
56.290Overige eetgelegenheden 01/03/2020 - 31/07/2023
56.301Cafés en bars 01/03/2020 - 31/07/2023
56.302Discotheken, dancings en dergelijke 01/03/2020 - 31/07/2023
56.309Andere drinkgelegenheden 01/03/2020 - 31/07/2023
58.110Uitgeverijen van boeken 01/03/2020 - 31/07/2023
58.120Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 01/03/2020 - 31/07/2023
58.130Uitgeverijen van kranten 01/03/2020 - 31/07/2023
58.140Uitgeverijen van tijdschriften 01/03/2020 - 31/07/2023
58.190Overige uitgeverijen 01/03/2020 - 31/07/2023
58.210Uitgeverijen van computerspellen 01/03/2020 - 31/07/2023
58.290Overige uitgeverijen van software 01/03/2020 - 31/07/2023
59.111Productie van bioscoopfilms 01/03/2020 - 31/07/2023
59.112Productie van televisiefilms 01/03/2020 - 31/07/2023
59.113Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 01/03/2020 - 31/07/2023
59.114Productie van televisieprogramma's 01/03/2020 - 31/07/2023
59.120Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 01/03/2020 - 31/07/2023
59.130Distributie van films en video- en televisieprogramma's 01/03/2020 - 31/07/2023
59.140Vertoning van films 01/03/2020 - 31/07/2023
59.201Maken van geluidsopnamen 01/03/2020 - 31/07/2023
59.202Geluidsopnamestudio's 01/03/2020 - 31/07/2023
59.203Uitgeverijen van muziekopnamen 01/03/2020 - 31/07/2023
59.209Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 01/03/2020 - 31/07/2023
60.100Uitzenden van radioprogramma's 01/03/2020 - 31/07/2023
60.200Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 01/03/2020 - 31/07/2023
61.100Draadgebonden telecommunicatie 01/03/2020 - 31/07/2023
61.200Draadloze telecommunicatie 01/03/2020 - 31/07/2023
61.300Telecommunicatie via satelliet 01/03/2020 - 31/07/2023
61.900Overige telecommunicatie 01/03/2020 - 31/07/2023
62.010Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 01/03/2020 - 31/07/2023
62.020Computerconsultancy-activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
62.030Beheer van computerfaciliteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
62.090Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 01/03/2020 - 31/07/2023
63.110Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
63.120Webportalen 01/03/2020 - 31/07/2023
63.910Persagentschappen 01/03/2020 - 31/07/2023
63.990Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
64.110Centrale banken 01/03/2020 - 31/07/2023
64.190Overige geldscheppende financiële instellingen 01/03/2020 - 31/07/2023
64.200Holdings 01/03/2020 - 31/07/2023
64.300Bellegingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 01/03/2020 - 31/07/2023
64.910Financiële lease 01/03/2020 - 31/07/2023
64.921Verstrekken van verbruikskrediet 01/03/2020 - 31/07/2023
64.922Verstrekken van hypothecair krediet 01/03/2020 - 31/07/2023
64.929Overige kredietverstrekking, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
64.991Factoring 01/03/2020 - 31/07/2023
64.992Activiteiten van beursvennootschappen 01/03/2020 - 31/07/2023
64.999Overige financiële dienstverlening 01/03/2020 - 31/07/2023
65.111Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/03/2020 - 31/07/2023
65.112Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/03/2020 - 31/07/2023
65.121Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/03/2020 - 31/07/2023
65.122Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/03/2020 - 31/07/2023
65.200Herverzekeringen 01/03/2020 - 31/07/2023
65.300Pensioenfondsen 01/03/2020 - 31/07/2023
66.110Beheer van financiële markten 01/03/2020 - 31/07/2023
66.120Effecten- en goederenhandel 01/03/2020 - 31/07/2023
66.191Agenten en makelaars in bankdiensten 01/03/2020 - 31/07/2023
66.199Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
66.210Risicoanalysten en schadetaxateurs 01/03/2020 - 31/07/2023
66.220Verzekeringsagenten en -makelaars 01/03/2020 - 31/07/2023
66.290Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 01/03/2020 - 31/07/2023
66.300Vermogensbeheer 01/03/2020 - 31/07/2023
68.100Handel in eigen onroerend goed 01/03/2020 - 31/07/2023
68.201Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen 01/03/2020 - 31/07/2023
68.202Verhuur en exploitatie van sociale woningen 01/03/2020 - 31/07/2023
68.203Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen 01/03/2020 - 31/07/2023
68.204Verhuur en exploitatie van terreinen 01/03/2020 - 31/07/2023
68.311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 31/07/2023
68.312Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 31/07/2023
68.321Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 31/07/2023
68.322Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 01/03/2020 - 31/07/2023
69.101Activiteiten van advocaten 01/03/2020 - 31/07/2023
69.102Activiteiten van notarissen 01/03/2020 - 31/07/2023
69.103Activiteiten van deurwaarders 01/03/2020 - 31/07/2023
69.109Overige rechtskundige dienstverlening 01/03/2020 - 31/07/2023
69.201Accountants en belastingconsulenten 01/03/2020 - 31/07/2023
69.202Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 01/03/2020 - 31/07/2023
69.203Bedrijfsrevisoren 01/03/2020 - 31/07/2023
70.100Activiteiten van hoofdkantoren 01/03/2020 - 31/07/2023
70.210Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 01/03/2020 - 31/07/2023
70.220Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering 01/03/2020 - 31/07/2023
71.111Bouwarchitecten 01/03/2020 - 31/07/2023
71.112Interieurarchitecten 01/03/2020 - 31/07/2023
71.113Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 01/03/2020 - 31/07/2023
71.121Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 01/03/2020 - 31/07/2023
71.122Landmeters 01/03/2020 - 31/07/2023
71.201Technische controle van motorvoertuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
71.209Overige technische testen en toetsen 01/03/2020 - 31/07/2023
72.110Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 01/03/2020 - 31/07/2023
72.190Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/03/2020 - 31/07/2023
72.200Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 01/03/2020 - 31/07/2023
73.110Reclamebureaus 01/03/2020 - 31/07/2023
73.120Mediarepresentatie 01/03/2020 - 31/07/2023
73.200Markt- en opinieonderzoekbureaus 01/03/2020 - 31/07/2023
74.101Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
74.102Activiteiten van industriële designers 01/03/2020 - 31/07/2023
74.103Activiteiten van grafische designers 01/03/2020 - 31/07/2023
74.104Activiteiten van interieurdecorateurs 01/03/2020 - 31/07/2023
74.105Activiteiten van decorateur-etalagisten 01/03/2020 - 31/07/2023
74.109Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 01/03/2020 - 31/07/2023
74.201Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 01/03/2020 - 31/07/2023
74.202Activiteiten van persfotografen 01/03/2020 - 31/07/2023
74.209Overige fotografische activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
74.300Vertalers en tolken 01/03/2020 - 31/07/2023
74.901Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
74.909Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
75.000Veterinaire diensten 01/03/2020 - 31/07/2023
77.110Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
77.120Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 01/03/2020 - 31/07/2023
77.210Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
77.220Verhuur van videobanden,dvd's en cd's 01/03/2020 - 31/07/2023
77.291Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/03/2020 - 31/07/2023
77.292Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
77.293Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 01/03/2020 - 31/07/2023
77.294Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 01/03/2020 - 31/07/2023
77.295Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 01/03/2020 - 31/07/2023
77.296Verhuur en lease van bloemen en planten 01/03/2020 - 31/07/2023
77.299Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
77.310Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
77.320Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/03/2020 - 31/07/2023
77.330Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 01/03/2020 - 31/07/2023
77.340Verhuur en lease van schepen 01/03/2020 - 31/07/2023
77.350Verhuur en lease van luchtvaartuigen 01/03/2020 - 31/07/2023
77.391Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 01/03/2020 - 31/07/2023
77.392Verhuur en lease van tenten 01/03/2020 - 31/07/2023
77.393Verhuur en lease van caravans en motorhomes 01/03/2020 - 31/07/2023
77.394Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 01/03/2020 - 31/07/2023
77.399Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 01/03/2020 - 31/07/2023
77.400Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht 01/03/2020 - 31/07/2023
78.100Arbeidsbemiddeling 01/03/2020 - 31/07/2023
78.200Uitzendbureaus 01/03/2020 - 31/07/2023
78.300Andere vormen van arbeidsbemiddeling 01/03/2020 - 31/07/2023
79.110Reisbureaus 01/03/2020 - 31/07/2023
79.120Reisorganisatoren 01/03/2020 - 31/07/2023
79.901Toerististische informatiediensten 01/03/2020 - 31/07/2023
79.909Overige reserveringsactiviteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
80.100Particuliere beveiliging 01/03/2020 - 31/07/2023
80.200Diensten in verband met beveiligingssystemen 01/03/2020 - 31/07/2023
80.300Opsporingsdiensten 01/03/2020 - 31/07/2023
81.100Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 01/03/2020 - 31/07/2023
81.210Algemene reiniging van gebouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
81.220Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 01/03/2020 - 31/07/2023
81.290Andere reinigingsactiviteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
81.300Landschapsverzorging 01/03/2020 - 31/07/2023
82.110Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 01/03/2020 - 31/07/2023
82.190Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 01/03/2020 - 31/07/2023
82.200Callcenters 01/03/2020 - 31/07/2023
82.300Organisatie van congressen en beurzen 01/03/2020 - 31/07/2023
82.910Incasso- en kredietbureaus 01/03/2020 - 31/07/2023
82.920Verpakkingsbedrijven 01/03/2020 - 31/07/2023
82.990Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
84.111Federale overheid 01/03/2020 - 31/07/2023
84.112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/03/2020 - 31/07/2023
84.113Provinciale overheid 01/03/2020 - 31/07/2023
84.114Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 01/03/2020 - 31/07/2023
84.115Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 01/03/2020 - 31/07/2023
84.119Overig algemeen overheidsbestuur 01/03/2020 - 31/07/2023
84.120Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 01/03/2020 - 31/07/2023
84.130Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 01/03/2020 - 31/07/2023
84.210Buitenlandse zaken 01/03/2020 - 31/07/2023
84.220Defensie 01/03/2020 - 31/07/2023
84.231Rechtbanken 01/03/2020 - 31/07/2023
84.232Strafinrichtingen 01/03/2020 - 31/07/2023
84.239Overige activiteiten met betrekking tot justitie 01/03/2020 - 31/07/2023
84.241Federale Politie 01/03/2020 - 31/07/2023
84.242Lokale Politie 01/03/2020 - 31/07/2023
84.249Overige openbare orde en civiele veiligheid 01/03/2020 - 31/07/2023
84.250Brandweer 01/03/2020 - 31/07/2023
84.301Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 01/03/2020 - 31/07/2023
84.302Ziekenfondsen en zorgkassen 01/03/2020 - 31/07/2023
84.309Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/03/2020 - 31/07/2023
85.101Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 31/07/2023
85.102Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.103Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.104Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.105Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.106Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.109Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
85.201Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 31/07/2023
85.202Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.203Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.204Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.205Buitengewoon officieel lager onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.206Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.207Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 01/03/2020 - 31/07/2023
85.209Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
85.311Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 31/07/2023
85.312Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.313Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.314Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.319Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
85.321Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/03/2020 - 31/07/2023
85.322Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.323Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.324Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.325Buitengewoon officieel secundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.326Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.329Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
85.410Post-secundair niet-hoger onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.421Officieel hoger onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.422Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.429Hoger onderwijs, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
85.510Sport- en recreatieonderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.520Cultureel onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.531Autorijscholen 01/03/2020 - 31/07/2023
85.532Vlieg- en vaaronderricht 01/03/2020 - 31/07/2023
85.591Onderwijs voor sociale promotie 01/03/2020 - 31/07/2023
85.592Beroepsopleiding 01/03/2020 - 31/07/2023
85.593Sociaal-cultureel vormingswerk 01/03/2020 - 31/07/2023
85.599Overige vormen van onderwijs 01/03/2020 - 31/07/2023
85.601Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) 01/03/2020 - 31/07/2023
85.609Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 01/03/2020 - 31/07/2023
86.101Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 01/03/2020 - 31/07/2023
86.102Geriatrische ziekenhuizen 01/03/2020 - 31/07/2023
86.103Gespecialiseerde ziekenhuizen 01/03/2020 - 31/07/2023
86.104Psychiatrische ziekenhuizen 01/03/2020 - 31/07/2023
86.109Overige hospitalisatiediensten 01/03/2020 - 31/07/2023
86.210Huisartspraktijken 01/03/2020 - 31/07/2023
86.220Praktijken van specialisten 01/03/2020 - 31/07/2023
86.230Tandartspraktijken 01/03/2020 - 31/07/2023
86.901Activiteiten van medische laboratoria 01/03/2020 - 31/07/2023
86.902Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 01/03/2020 - 31/07/2023
86.903Ziekenvervoer 01/03/2020 - 31/07/2023
86.904Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 01/03/2020 - 31/07/2023
86.905Ambulante revalidatieactiviteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
86.906Verpleegkundige activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
86.907Activiteiten van vroedvrouwen 01/03/2020 - 31/07/2023
86.909Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
87.101Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 01/03/2020 - 31/07/2023
87.109Overige verpleeginstellingen met huisvesting 01/03/2020 - 31/07/2023
87.201Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 01/03/2020 - 31/07/2023
87.202Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 01/03/2020 - 31/07/2023
87.203Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 01/03/2020 - 31/07/2023
87.204Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 31/07/2023
87.205Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 01/03/2020 - 31/07/2023
87.209Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 31/07/2023
87.301Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 01/03/2020 - 31/07/2023
87.302Serviceflats voor ouderen 01/03/2020 - 31/07/2023
87.303Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 01/03/2020 - 31/07/2023
87.304Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 01/03/2020 - 31/07/2023
87.309Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
87.901Integrale jeugdhulp met huisvesting 01/03/2020 - 31/07/2023
87.902Algemeen welzijnswerk met huisvesting 01/03/2020 - 31/07/2023
87.909Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
88.101Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 01/03/2020 - 31/07/2023
88.102Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 01/03/2020 - 31/07/2023
88.103Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 31/07/2023
88.104Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 31/07/2023
88.109Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 01/03/2020 - 31/07/2023
88.911Kinderdagverblijven en crèches 01/03/2020 - 31/07/2023
88.912Kinderopvang door onthaalmoeders 01/03/2020 - 31/07/2023
88.919Overige kinderopvang 01/03/2020 - 31/07/2023
88.991Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 31/07/2023
88.992Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 01/03/2020 - 31/07/2023
88.993Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 01/03/2020 - 31/07/2023
88.994Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 01/03/2020 - 31/07/2023
88.995Beschutte en sociale werkplaatsen 01/03/2020 - 31/07/2023
88.996Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 01/03/2020 - 31/07/2023
88.999Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
90.011Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 01/03/2020 - 31/07/2023
90.012Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 01/03/2020 - 31/07/2023
90.021Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 01/03/2020 - 31/07/2023
90.022Ontwerp en bouw van podia 01/03/2020 - 31/07/2023
90.023Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 01/03/2020 - 31/07/2023
90.029Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 01/03/2020 - 31/07/2023
90.031Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 01/03/2020 - 31/07/2023
90.032Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 01/03/2020 - 31/07/2023
90.041Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/03/2020 - 31/07/2023
90.042Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 01/03/2020 - 31/07/2023
91.011Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 01/03/2020 - 31/07/2023
91.012Openbare archieven 01/03/2020 - 31/07/2023
91.020Musea 01/03/2020 - 31/07/2023
91.030Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 01/03/2020 - 31/07/2023
91.041Botanische tuinen en dierentuinen 01/03/2020 - 31/07/2023
91.042Beheer en instandhouding van natuurgebieden 01/03/2020 - 31/07/2023
92.000Loterijen en kansspelen 01/03/2020 - 31/07/2023
93.110Exploitatie van sportaccommodaties 01/03/2020 - 31/07/2023
93.121Activiteiten van voetbalclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.122Activiteiten van tennisclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.123Activiteiten van overige balsportclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.124Activiteiten van wielerclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.125Activiteiten van vechtsportclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.126Activiteiten van watersportclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.127Activiteiten van paardensportclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.128Activiteiten van atletiekclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.129Activiteiten van overige sportclubs 01/03/2020 - 31/07/2023
93.130Fitnesscentra 01/03/2020 - 31/07/2023
93.191Activiteiten van sportbonden en -federaties 01/03/2020 - 31/07/2023
93.192Zelfstandig werkende sportbeoefenaaars 01/03/2020 - 31/07/2023
93.199Overige sportactiviteiten, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
93.211Exploitatie van kermisattracties 01/03/2020 - 31/07/2023
93.212Exploitatie van pret- en themaparken 01/03/2020 - 31/07/2023
93.291Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 01/03/2020 - 31/07/2023
93.292Exploitatie van recreatiedomeinen 01/03/2020 - 31/07/2023
93.299Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
94.110Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/03/2020 - 31/07/2023
94.120Beroepsorganisaties 01/03/2020 - 31/07/2023
94.200Vakverenigingen 01/03/2020 - 31/07/2023
94.910Religieuze organisaties 01/03/2020 - 31/07/2023
94.920Politieke organisaties 01/03/2020 - 31/07/2023
94.991Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 01/03/2020 - 31/07/2023
94.992Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 01/03/2020 - 31/07/2023
94.993Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 01/03/2020 - 31/07/2023
94.994Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 01/03/2020 - 31/07/2023
94.995Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 01/03/2020 - 31/07/2023
94.999Overige verenigingen, n.e.g. 01/03/2020 - 31/07/2023
95.110Reparatie van computers en randapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
95.120Reparatie van communicatieapparatuur 01/03/2020 - 31/07/2023
95.210Reparatie van consumentenelektronica 01/03/2020 - 31/07/2023
95.220Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 01/03/2020 - 31/07/2023
95.230Reparatie van schoeisel en lederwaren 01/03/2020 - 31/07/2023
95.240Reparatie van meubelen en stoffering 01/03/2020 - 31/07/2023
95.250Reparatie van uurwerken en sieraden 01/03/2020 - 31/07/2023
95.290Reparatie van andere consumentenartikelen 01/03/2020 - 31/07/2023
96.011Activiteiten van industriële wasserijen 01/03/2020 - 31/07/2023
96.012Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 01/03/2020 - 31/07/2023
96.021Haarverzorging 01/03/2020 - 31/07/2023
96.022Schoonheidsverzorging 01/03/2020 - 31/07/2023
96.031Uitvaartverzorging 01/03/2020 - 31/07/2023
96.032Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 01/03/2020 - 31/07/2023
96.040Sauna's, solaria, baden enz. 01/03/2020 - 31/07/2023
96.091Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 01/03/2020 - 31/07/2023
96.092Plaatsen van tatouages en piercings 01/03/2020 - 31/07/2023
96.093Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 01/03/2020 - 31/07/2023
96.094Africhten van huisdieren 01/03/2020 - 31/07/2023
96.095Pensions voor huisdieren 01/03/2020 - 31/07/2023
96.099Overige persoonlijke diensten 01/03/2020 - 31/07/2023
97.000Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/03/2020 - 31/07/2023
98.100Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/03/2020 - 31/07/2023
98.200Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/03/2020 - 31/07/2023
99.000Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/03/2020 - 31/07/2023