Variabele: NACE-code

Een verbetering voorstellen

Naam

NACE-code

Afkorting

Codnac

Thema

Bedrijfssector, Werkgever

Definitie/omschrijving

Voornaamste activiteitssector van de werkgever volgens de Nace-Bel-nomenclatuur (5 cijfers).

Bron

DWH_ONSS_StatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - 31/12/2007

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het gaat om de activiteitssector waaronder de werkgever ressorteert in de gecentraliseerde statistiek van de RSZ. Het gaat hier om Nace Rev. 1.1.

Internationale compatibiliteit

De activiteitennomenclatuur NACE Rev.1 werd opgesteld in een geharmoniseerd Europees kader dat vastgelegd werd in een EG-Verordening van de Raad. Deze Europese nomenclatuur staat nationale aanpassingen toe die verkregen werden door het uitsplitsen van de meest gedetailleerde Europese rubrieken. De NACE-BEL is de Belgische versie van de NACE Rev.1 (140 klassen van de ongeveer 500 klassen van de NACE Rev.1 werden verder onderverdeeld in de NACE-BEL).

In 2003 onderging de Nace-Bel-nomenclatuur beperkte wijzigingen.

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1110Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g 01/01/2003 - 31/12/2007
1121Groenteteelt 01/01/2003 - 31/12/2007
1122Bloementeelt 01/01/2003 - 31/12/2007
1123Boomkwekerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
1130Fruitteelt 01/01/2003 - 31/12/2007
1210Rundveehouderij 01/01/2003 - 31/12/2007
1220Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij 01/01/2003 - 31/12/2007
1231Fokvarkenshouderij 01/01/2003 - 31/12/2007
1232Varkensvetmesterijen 01/01/2003 - 31/12/2007
1241Kippenkwekerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
1242Productie van eieren 01/01/2003 - 31/12/2007
1243Overige pluimveehouderijen 01/01/2003 - 31/12/2007
1250Overige dierenfokkerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
1300Gemengd landbouwbedrijf 01/01/2003 - 31/12/2007
1410Diensten in verband met verwant aan de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken 01/01/2003 - 31/12/2007
1420Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2007
1500Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
2011Bosbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
2012Bosexploitatie 01/01/2003 - 31/12/2007
2020Diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie 01/01/2003 - 31/12/2007
5010Visserij 01/01/2003 - 31/12/2007
5020Visteelt 01/01/2003 - 31/12/2007
10100Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten 01/01/2003 - 31/12/2007
10200Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten 01/01/2003 - 31/12/2007
10300Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten 01/01/2003 - 31/12/2007
11100Winning van aardolie en aardgas 01/01/2003 - 31/12/2007
11200Diensten verwant aan de aardolie- en aardgaswinning 01/01/2003 - 31/12/2007
12000Winning van uranium- en thoriumerts 01/01/2003 - 31/12/2007
13100Winning van ijzererts 01/01/2003 - 31/12/2007
13200Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts 01/01/2003 - 31/12/2007
14110Winning van bouw- en siersteen 01/01/2003 - 31/12/2007
14121Winning van cementsteen 01/01/2003 - 31/12/2007
14122Winning van kalksteen, gips en krijt 01/01/2003 - 31/12/2007
14130Winning van leisteen 01/01/2003 - 31/12/2007
14211Winning van zand 01/01/2003 - 31/12/2007
14212Winning van grind 01/01/2003 - 31/12/2007
14220Winning van klei en kaolien 01/01/2003 - 31/12/2007
14300Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 01/01/2003 - 31/12/2007
14400Productie van zout 01/01/2003 - 31/12/2007
14500Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
15111Productie van vers vlees 01/01/2003 - 31/12/2007
15112Productie van diepgevroren vlees 01/01/2003 - 31/12/2007
15121Productie van vers vlees van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2007
15122Productie van diepgevroren vlees van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2007
15131Vervaardiging van verse vleeswaren en van vleesconserven 01/01/2003 - 31/12/2007
15132Vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 01/01/2003 - 31/12/2007
15201Verwerking en conservering van vis en vervaardiging van verse visproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
15202Productie van diepgevroren vis en visproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
15311Verwerking en conservering van aardappelen 01/01/2003 - 31/12/2007
15312Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 01/01/2003 - 31/12/2007
15320Vervaardiging van groente- en fruitsappen 01/01/2003 - 31/12/2007
15331Verwerking en conservering van groenten 01/01/2003 - 31/12/2007
15332Productie van diepgevroren groenten 01/01/2003 - 31/12/2007
15333Verwerking en conservering van fruit 01/01/2003 - 31/12/2007
15411Vervaardiging van ruwe plantaardige oliën 01/01/2003 - 31/12/2007
15412Vervaardiging van ruwe dierlijke oliën en vetten 01/01/2003 - 31/12/2007
15420Raffinage van plantaardige oliën en vetten 01/01/2003 - 31/12/2007
15430Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 01/01/2003 - 31/12/2007
15510Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
15520Vervaardiging van consumptie-ijs 01/01/2003 - 31/12/2007
15610Vervaardiging van maalderijproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
15620Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
15710Vervaardiging van voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2007
15720Vervaardiging van voeders voor huisdieren 01/01/2003 - 31/12/2007
15811Industriële bakkerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
15812Artisanale brood- en banketbakkerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
15820Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 01/01/2003 - 31/12/2007
15830Vervaardiging van suiker 01/01/2003 - 31/12/2007
15840Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
15850Vervaardiging van deegwaren 01/01/2003 - 31/12/2007
15860Verwerking van koffie en thee 01/01/2003 - 31/12/2007
15870Vervaardiging van specerijen, sausen en kruiderijen 01/01/2003 - 31/12/2007
15880Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 01/01/2003 - 31/12/2007
15890Vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
15910Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken 01/01/2003 - 31/12/2007
15920Productie van ethylalcohol door gisting 01/01/2003 - 31/12/2007
15930Vervaardiging van wijnen 01/01/2003 - 31/12/2007
15940Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 01/01/2003 - 31/12/2007
15950Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 01/01/2003 - 31/12/2007
15960Vervaardiging van bier 01/01/2003 - 31/12/2007
15970Vervaardiging van mout 01/01/2003 - 31/12/2007
15980Productie van mineraalwater en frisdranken 01/01/2003 - 31/12/2007
16000Vervaardiging van tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
17110Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2007
17120Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2007
17130Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2007
17140Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels 01/01/2003 - 31/12/2007
17150Twijnen en voorbewerken van zijde, met inbegrip van chappezijde en twijnen en textureren van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 01/01/2003 - 31/12/2007
17160Vervaardiging van naaigarens 01/01/2003 - 31/12/2007
17170Bewerken en spinnen van overige textielvezels 01/01/2003 - 31/12/2007
17210Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2007
17220Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2007
17230Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2007
17240Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2007
17250Vervaardiging van overige weefsels 01/01/2003 - 31/12/2007
17300Textielveredeling 01/01/2003 - 31/12/2007
17401Confectie van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 01/01/2003 - 31/12/2007
17402Confectie van overige textielartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
17510Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 01/01/2003 - 31/12/2007
17520Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 01/01/2003 - 31/12/2007
17530Vervaardiging van gebonden textielvlies 01/01/2003 - 31/12/2007
17540Vervaardiging van overige textielproducten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
17600Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
17710Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 01/01/2003 - 31/12/2007
17720Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers, vesten en dergelijke artikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
18100Vervaardiging van kleding van leer 01/01/2003 - 31/12/2007
18210Vervaardiging van werkkleding 01/01/2003 - 31/12/2007
18221Confectie van bovenkleding voor heren, dames en kinderen 01/01/2003 - 31/12/2007
18222Vervaardiging van maatkleding 01/01/2003 - 31/12/2007
18230Vervaardiging van onderkleding 01/01/2003 - 31/12/2007
18241Vervaardiging van babykleding 01/01/2003 - 31/12/2007
18242Vervaardiging van sportkleding 01/01/2003 - 31/12/2007
18243Vervaardiging van hoeden en petten 01/01/2003 - 31/12/2007
18244Vervaardiging van overige kleding en kledingaccessoires, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
18300Bontnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2007
19100Looien en bereiden van leer 01/01/2003 - 31/12/2007
19200Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke, zadel- en tuigmakerswerk 01/01/2003 - 31/12/2007
19301Vervaardiging van schoeisel, exclusief schoeisel van rubber 01/01/2003 - 31/12/2007
19302Vervaardiging van schoeisel van rubber 01/01/2003 - 31/12/2007
20101Zagen en schaven van hout 01/01/2003 - 31/12/2007
20102Impregneren van hout 01/01/2003 - 31/12/2007
20200Vervaardiging van panelen en platen van hout 01/01/2003 - 31/12/2007
20300Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
20400Vervaardiging van houten emballage 01/01/2003 - 31/12/2007
20510Vervaardiging van overige artikelen van hout 01/01/2003 - 31/12/2007
20520Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
21110Vervaardiging van papierpulp 01/01/2003 - 31/12/2007
21121Vervaardiging van papier 01/01/2003 - 31/12/2007
21122Vervaardiging van karton 01/01/2003 - 31/12/2007
21210Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en karton 01/01/2003 - 31/12/2007
21220Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 01/01/2003 - 31/12/2007
21230Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 01/01/2003 - 31/12/2007
21240Vervaardiging van behangselpapier 01/01/2003 - 31/12/2007
21250Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton 01/01/2003 - 31/12/2007
22110Uitgeverijen van boeken 01/01/2003 - 31/12/2007
22120Uitgeverijen van kranten 01/01/2003 - 31/12/2007
22130Uitgeverijen van tijdschriften 01/01/2003 - 31/12/2007
22140Uitgeverijen van geluidsopnamen 01/01/2003 - 31/12/2007
22150Overige uitgeverijen 01/01/2003 - 31/12/2007
22210Dagbladdrukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
22220Overige drukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
22230Boekbinden 01/01/2003 - 31/12/2007
22240Prepress-activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
22250Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
22310Reproductie van geluidsopnamen 01/01/2003 - 31/12/2007
22320Reproductie van video-opnamen 01/01/2003 - 31/12/2007
22330Reproductie van computermedia 01/01/2003 - 31/12/2007
23100Vervaardiging van cokesovenproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
23200Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
23300Bewerking van splijt- en kweekstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
24110Vervaardiging van industriële gassen 01/01/2003 - 31/12/2007
24120Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 01/01/2003 - 31/12/2007
24130Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
24140Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
24151Vervaardiging van kunstmeststoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
24152Vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen 01/01/2003 - 31/12/2007
24160Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 01/01/2003 - 31/12/2007
24170Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 01/01/2003 - 31/12/2007
24200Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
24300Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 01/01/2003 - 31/12/2007
24410Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
24421Vervaardiging van geneesmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
24422Vervaardiging van overige farmaceutische preparaten 01/01/2003 - 31/12/2007
24511Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
24512Vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
24520Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
24610Vervaardiging van kruit en springstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
24620Vervaardiging van lijm en gelatine 01/01/2003 - 31/12/2007
24630Vervaardiging van etherische oliën 01/01/2003 - 31/12/2007
24640Vervaardiging van fotochemische producten 01/01/2003 - 31/12/2007
24650Vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen 01/01/2003 - 31/12/2007
24660Vervaardiging van overige chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2007
24700Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 01/01/2003 - 31/12/2007
25110Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber 01/01/2003 - 31/12/2007
25120Loopvlakvernieuwing 01/01/2003 - 31/12/2007
25130Vervaardiging van overige producten van rubber 01/01/2003 - 31/12/2007
25210Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2007
25220Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2007
25230Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2007
25240Vervaardiging van overige producten van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2007
26110Vervaardiging van vlakglas 01/01/2003 - 31/12/2007
26120Vormen en bewerken van vlakglas 01/01/2003 - 31/12/2007
26130Vervaardiging van holglas 01/01/2003 - 31/12/2007
26140Vervaardiging van glasvezels 01/01/2003 - 31/12/2007
26150Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk 01/01/2003 - 31/12/2007
26211Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein 01/01/2003 - 31/12/2007
26212Vervaardiging van huishoudelijke artikelen en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porselein 01/01/2003 - 31/12/2007
26220Vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk 01/01/2003 - 31/12/2007
26230Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
26240Vervaardiging van overig keramisch technisch aardewerk 01/01/2003 - 31/12/2007
26250Vervaardiging van overige keramische producten, exclusief die voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2007
26260Vervaardiging van vuurvaste keramische producten 01/01/2003 - 31/12/2007
26300Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 01/01/2003 - 31/12/2007
26401Vervaardiging van dakpannen 01/01/2003 - 31/12/2007
26402Vervaardiging van bakstenen 01/01/2003 - 31/12/2007
26403Vervaardiging van overige producten voor de bouw van gebakken klei 01/01/2003 - 31/12/2007
26510Vervaardiging van cement 01/01/2003 - 31/12/2007
26520Vervaardiging van kalk 01/01/2003 - 31/12/2007
26530Vervaardiging van gips 01/01/2003 - 31/12/2007
26610Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2007
26620Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2007
26630Vervaardiging van stortklare beton 01/01/2003 - 31/12/2007
26640Vervaardiging van mortel 01/01/2003 - 31/12/2007
26650Vervaardiging van producten van vezelcement 01/01/2003 - 31/12/2007
26660Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement 01/01/2003 - 31/12/2007
26700Houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen 01/01/2003 - 31/12/2007
26810Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
26820Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
27100Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 01/01/2003 - 31/12/2007
27210Vervaardiging van gietijzeren buizen 01/01/2003 - 31/12/2007
27220Vervaardiging van stalen buizen 01/01/2003 - 31/12/2007
27310Koudtrekken 01/01/2003 - 31/12/2007
27320Koudwalsen van bandstaal 01/01/2003 - 31/12/2007
27330Koudvervormen en koudfelsen 01/01/2003 - 31/12/2007
27340Draadtrekken 01/01/2003 - 31/12/2007
27410Productie van edele metalen 01/01/2003 - 31/12/2007
27421Productie van aluminium 01/01/2003 - 31/12/2007
27422Eerste verwerking van aluminium 01/01/2003 - 31/12/2007
27431Productie van lood, tin en zink 01/01/2003 - 31/12/2007
27432Eerste verwerking van lood, tin en zink 01/01/2003 - 31/12/2007
27441Productie van koper 01/01/2003 - 31/12/2007
27442Eerste verwerking van koper 01/01/2003 - 31/12/2007
27451Productie van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2007
27452Eerste verwerking van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2007
27510Gieten van ijzer 01/01/2003 - 31/12/2007
27520Gieten van staal 01/01/2003 - 31/12/2007
27530Gieten van lichte metalen 01/01/2003 - 31/12/2007
27540Gieten van overige non-ferrometalen 01/01/2003 - 31/12/2007
28110Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan 01/01/2003 - 31/12/2007
28120Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
28210Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
28220Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 01/01/2003 - 31/12/2007
28300Vervaardiging van stoomketels 01/01/2003 - 31/12/2007
28401Smeden van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
28402Persen, stampen en profielwalsen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
28403Poedermetallurgie 01/01/2003 - 31/12/2007
28510Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
28520Algemene metaalbewerking 01/01/2003 - 31/12/2007
28610Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 01/01/2003 - 31/12/2007
28620Vervaardiging van gereedschap 01/01/2003 - 31/12/2007
28630Vervaardiging van hang- en sluitwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
28710Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
28720Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
28730Vervaardiging van artikelen van draad 01/01/2003 - 31/12/2007
28741Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 01/01/2003 - 31/12/2007
28742Vervaardiging van kettingen, exclusief kettingen voor het overbrengen van kracht 01/01/2003 - 31/12/2007
28743Vervaardiging van veren 01/01/2003 - 31/12/2007
28751Vervaardiging van huishoudartikelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
28752Vervaardiging van sanitaire artikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
28753Vervaardiging van brandkasten 01/01/2003 - 31/12/2007
28754Vervaardiging van kleine artikelen van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
28755Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
29110Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 01/01/2003 - 31/12/2007
29120Vervaardiging van pompen en compressoren 01/01/2003 - 31/12/2007
29130Vervaardiging van afsluitkranen en dergelijke artikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
29141Vervaardiging van rollagers, kogellagers en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
29142Vervaardiging van mechanische drijfwerkelementen 01/01/2003 - 31/12/2007
29210Vervaardiging van industriële ovens en branders, inclusief elektrische 01/01/2003 - 31/12/2007
29220Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
29230Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 01/01/2003 - 31/12/2007
29241Vervaardiging van verpakkingsmachines 01/01/2003 - 31/12/2007
29242Vervaardiging van weegtoestellen 01/01/2003 - 31/12/2007
29243Vervaardiging van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 01/01/2003 - 31/12/2007
29244Vervaardiging van verkoopautomaten 01/01/2003 - 31/12/2007
29245Vervaardiging van filtreertoestellen 01/01/2003 - 31/12/2007
29246Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmaterieel 01/01/2003 - 31/12/2007
29247Vervaardiging van overige machines voor algemeen gebruik, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
29310Vervaardiging van landbouwtractoren 01/01/2003 - 31/12/2007
29321Vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
29322Herstelling van landbouwmachines 01/01/2003 - 31/12/2007
29410Vervaardiging van draagbaar gereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde motor wordt aangedreven 01/01/2003 - 31/12/2007
29420Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 01/01/2003 - 31/12/2007
29430Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
29510Vervaardiging van machines voor de metallurgie 01/01/2003 - 31/12/2007
29520Vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw 01/01/2003 - 31/12/2007
29530Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
29540Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 01/01/2003 - 31/12/2007
29550Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton 01/01/2003 - 31/12/2007
29561Vervaardiging van drukkerijmachines 01/01/2003 - 31/12/2007
29562Vervaardiging van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2007
29563Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 01/01/2003 - 31/12/2007
29564Vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën 01/01/2003 - 31/12/2007
29601Vervaardiging van zware wapens en oorlogswapens 01/01/2003 - 31/12/2007
29602Vervaardiging van lichte wapens en sportwapens 01/01/2003 - 31/12/2007
29710Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2007
29720Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2007
30010Vervaardiging van kantoormachines 01/01/2003 - 31/12/2007
30020Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie 01/01/2003 - 31/12/2007
31100Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 01/01/2003 - 31/12/2007
31200Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 01/01/2003 - 31/12/2007
31300Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad 01/01/2003 - 31/12/2007
31400Vervaardiging van accumulatoren en elektrische batterijen 01/01/2003 - 31/12/2007
31501Vervaardiging van lampen 01/01/2003 - 31/12/2007
31502Vervaardiging van verlichtingsapparaten 01/01/2003 - 31/12/2007
31610Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
31621Vervaardiging van elektrische signaal- en alarmtoestellen 01/01/2003 - 31/12/2007
31622Vervaardiging van elektromagnetisch materiaal voor industriële doeleinden 01/01/2003 - 31/12/2007
31623Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
32100Vervaardiging van elektronische onderdelen 01/01/2003 - 31/12/2007
32201Vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
32202Vervaardiging van zendtoestellen voor radiotelefonie en apparatuur voor lijntelefonie of lijntelegrafie 01/01/2003 - 31/12/2007
32300Vervaardiging van audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
33101Vervaardiging van elektrische apparaten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2003 - 31/12/2007
33102Vervaardiging van niet-elektrische apparaten en instrumenten voor de geneeskunde, de tandheelkunde en de veeartsenijkunde 01/01/2003 - 31/12/2007
33103Vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 01/01/2003 - 31/12/2007
33201Vervaardiging van elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van elektrische navigatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
33202Vervaardiging van niet-elektrische meet-, regel- en controleapparatuur en van niet-elektrische navigatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
33300Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen 01/01/2003 - 31/12/2007
33401Vervaardiging van brillen 01/01/2003 - 31/12/2007
33402Vervaardiging van optische instrumenten en fotografische apparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
33500Vervaardiging van uurwerken 01/01/2003 - 31/12/2007
34100Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
34201Vervaardiging van carrosserieën en aanhangwagens 01/01/2003 - 31/12/2007
34202Vervaardiging van caravans en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
34300Vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen en motoren daarvan 01/01/2003 - 31/12/2007
35110Bouw en reparatie van schepen 01/01/2003 - 31/12/2007
35120Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
35200Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen 01/01/2003 - 31/12/2007
35300Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
35410Vervaardiging van motorrijwielen 01/01/2003 - 31/12/2007
35420Vervaardiging van rijwielen 01/01/2003 - 31/12/2007
35430Vervaardiging van invalidenwagens 01/01/2003 - 31/12/2007
35500Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
36111Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren 01/01/2003 - 31/12/2007
36112Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke en voor voertuigen en andere transportmiddelen ongeacht het materiaal 01/01/2003 - 31/12/2007
36121Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
36122Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal 01/01/2003 - 31/12/2007
36130Vervaardiging van overige keukenmeubelen 01/01/2003 - 31/12/2007
36141Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 01/01/2003 - 31/12/2007
36142Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 01/01/2003 - 31/12/2007
36150Vervaardiging van matrassen 01/01/2003 - 31/12/2007
36210Slaan van munten en medailles 01/01/2003 - 31/12/2007
36221Bewerking van diamant 01/01/2003 - 31/12/2007
36222Bewerking van overige edelstenen en van halfedelstenen 01/01/2003 - 31/12/2007
36223Vervaardiging van juwelen en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2007
36224Vervaardiging van edelsmeedwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
36300Vervaardiging van muziekinstrumenten 01/01/2003 - 31/12/2007
36400Vervaardiging van sportartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
36500Vervaardiging van spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2007
36610Vervaardiging van imitatiesieraden 01/01/2003 - 31/12/2007
36620Vervaardiging van borstelwaren 01/01/2003 - 31/12/2007
36630Overige industrie, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
37100Recycling van metaalafval 01/01/2003 - 31/12/2007
37200Recycling van niet-metaalafval 01/01/2003 - 31/12/2007
40110Productie van elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2007
40120Transmissie van elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2007
40130Distributie van en handel in elektriciteit 01/01/2003 - 31/12/2007
40210Productie van gas 01/01/2003 - 31/12/2007
40220Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen 01/01/2003 - 31/12/2007
40300Distributie van stoom en warm water; vervaardiging van ijs, niet bestemd voor consumptie 01/01/2003 - 31/12/2007
41000Winning, zuivering en distributie van water 01/01/2003 - 31/12/2007
45111Slopen van gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2007
45112Grondverzet 01/01/2003 - 31/12/2007
45120Proefboren en boren 01/01/2003 - 31/12/2007
45211Bouwen van individuele huizen 01/01/2003 - 31/12/2007
45212Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen 01/01/2003 - 31/12/2007
45213Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. 01/01/2003 - 31/12/2007
45214Bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
45215Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen 01/01/2003 - 31/12/2007
45220Dakbedekking en bouw van dakconstructies 01/01/2003 - 31/12/2007
45230Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
45241Baggerwerken 01/01/2003 - 31/12/2007
45242Overige waterbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
45250Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 01/01/2003 - 31/12/2007
45310Elektrische installatie 01/01/2003 - 31/12/2007
45320Isolatiewerkzaamheden 01/01/2003 - 31/12/2007
45331Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 01/01/2003 - 31/12/2007
45332Overig loodgieterswerk 01/01/2003 - 31/12/2007
45340Overige bouwinstallatie 01/01/2003 - 31/12/2007
45410Stukadoorswerk 01/01/2003 - 31/12/2007
45421Schrijnwerk van hout of van kunststof 01/01/2003 - 31/12/2007
45422Metaalschrijnwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
45431Plaatsen van vloer- en wandtegels 01/01/2003 - 31/12/2007
45432Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen 01/01/2003 - 31/12/2007
45433Plaatsen van behang 01/01/2003 - 31/12/2007
45441Schilderen 01/01/2003 - 31/12/2007
45442Glaszetten 01/01/2003 - 31/12/2007
45450Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2007
45500Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 01/01/2003 - 31/12/2007
50101Groothandel in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
50102Handelsbemiddeling in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
50103Detailhandel in motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
50104Handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
50200Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
50301Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
50302Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
50400Handel in en onderhoud en reparatie van motorrijwielen en onderdelen en toebehoren van motorrijwielen 01/01/2003 - 31/12/2007
50500Detailhandel in motorbrandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
51110Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabrikaten 01/01/2003 - 31/12/2007
51120Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2007
51130Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 01/01/2003 - 31/12/2007
51140Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
51150Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 01/01/2003 - 31/12/2007
51160Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer 01/01/2003 - 31/12/2007
51170Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
51180Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen 01/01/2003 - 31/12/2007
51190Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 01/01/2003 - 31/12/2007
51210Groothandel in granen, zaden en voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2007
51220Groothandel in bloemen en planten 01/01/2003 - 31/12/2007
51230Groothandel in levende dieren 01/01/2003 - 31/12/2007
51240Groothandel in huiden, vellen en leer 01/01/2003 - 31/12/2007
51250Groothandel in ruwe tabak 01/01/2003 - 31/12/2007
51310Groothandel in groenten en fruit 01/01/2003 - 31/12/2007
51321Groothandel in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en van wild 01/01/2003 - 31/12/2007
51322Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 01/01/2003 - 31/12/2007
51331Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten 01/01/2003 - 31/12/2007
51332Groothandel in spijsoliën en -vetten 01/01/2003 - 31/12/2007
51340Groothandel in dranken 01/01/2003 - 31/12/2007
51350Groothandel in tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
51360Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
51370Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 01/01/2003 - 31/12/2007
51381Groothandel in vis, schaal- en schelpdieren 01/01/2003 - 31/12/2007
51382Groothandel in aardappelproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
51383Groothandel in diervoeders met uitzondering van voeders voor hoevendieren 01/01/2003 - 31/12/2007
51384Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren 01/01/2003 - 31/12/2007
51391Groothandel in diepvriesproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
51392Overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
51410Groothandel in textiel 01/01/2003 - 31/12/2007
51421Groothandel in kleding, kledingtoebehoren en bontartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
51422Groothandel in schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2007
51430Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
51441Groothandel in vaat- en glaswerk 01/01/2003 - 31/12/2007
51442Groothandel in behang en onderhoudsproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
51450Groothandel in parfumerieën en cosmetica 01/01/2003 - 31/12/2007
51460Groothandel in farmaceutische producten 01/01/2003 - 31/12/2007
51471Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbedekking inclusief tapijten 01/01/2003 - 31/12/2007
51472Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 01/01/2003 - 31/12/2007
51473Groothandel in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
51474Groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2007
51475Groothandel in papierwaren, kantoor- en schoolbehoeften 01/01/2003 - 31/12/2007
51476Groothandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2007
51477Groothandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
51478Overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
51510Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 01/01/2003 - 31/12/2007
51520Groothandel in metalen en metaalertsen 01/01/2003 - 31/12/2007
51531Groothandel in hout 01/01/2003 - 31/12/2007
51532Groothandel in verf, vernis en bouwmaterialen, inclusief sanitair 01/01/2003 - 31/12/2007
51541Groothandel in ijzerwaren 01/01/2003 - 31/12/2007
51542Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties 01/01/2003 - 31/12/2007
51550Groothandel in chemische producten 01/01/2003 - 31/12/2007
51561Groothandel in diamant 01/01/2003 - 31/12/2007
51562Groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
51570Groothandel in afval en schroot 01/01/2003 - 31/12/2007
51810Groothandel in gereedschapswerktuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
51820Groothandel in machines voor mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
51830Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 01/01/2003 - 31/12/2007
51840Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
51850Groothandel in overige kantoormachines en kantoorbenodigdheden 01/01/2003 - 31/12/2007
51860Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden 01/01/2003 - 31/12/2007
51871Groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal 01/01/2003 - 31/12/2007
51872Groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van motorvoertuigen, motorrijwielen en rijwielen, in meetapparaten en -instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
51873Groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
51880Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
51900Overige groothandel 01/01/2003 - 31/12/2007
52111Niet-gespecialiseerde detailhandel in diepvriesproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
52112Niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen (verkoopsoppervlakte minder dan 100 m2) 01/01/2003 - 31/12/2007
52113Superettes (verkoopsoppervlakte tussen 100 m2 en minder dan 400 m2) 01/01/2003 - 31/12/2007
52114Supermarkten (verkoopsoppervlakte tussen 400 m2 en minder dan 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2007
52115Hypermarkten (verkoopsopp. vanaf 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2007
52116Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels in overwegend voedings- en genotmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
52121Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsopp.vanaf 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2007
52122Overige niet-gespecialiseerde detailhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopsoppervlakte van minder dan 2.500 m2) 01/01/2003 - 31/12/2007
52210Detailhandel in groenten en fruit 01/01/2003 - 31/12/2007
52220Detailhandel in vlees en vleeswaren 01/01/2003 - 31/12/2007
52230Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren 01/01/2003 - 31/12/2007
52240Detailhandel in brood-, banketbakkerswerk en suikerwerk 01/01/2003 - 31/12/2007
52250Detailhandel in alcoholische en andere dranken 01/01/2003 - 31/12/2007
52260Detailhandel in tabaksproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
52271Detailhandel in zuivelproducten en eieren 01/01/2003 - 31/12/2007
52272Overige detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
52310Apothekers 01/01/2003 - 31/12/2007
52320Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
52330Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
52410Detailhandel in textiel 01/01/2003 - 31/12/2007
52421Detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment) 01/01/2003 - 31/12/2007
52422Detailhandel in bovenkleding voor heren 01/01/2003 - 31/12/2007
52423Detailhandel in bovenkleding voor dames 01/01/2003 - 31/12/2007
52424Detailhandel in baby- en kinderkleding 01/01/2003 - 31/12/2007
52425Detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 01/01/2003 - 31/12/2007
52426Detailhandel in kledingaccessoires 01/01/2003 - 31/12/2007
52431Detailhandel in schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2007
52432Detailhandel in lederwaren en reisartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
52441Detailhandel in meubels 01/01/2003 - 31/12/2007
52442Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting 01/01/2003 - 31/12/2007
52450Detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
52461Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m2 01/01/2003 - 31/12/2007
52462Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen en glas (inclusief doe-het-zelfzaken) met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m2. 01/01/2003 - 31/12/2007
52470Detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 01/01/2003 - 31/12/2007
52481Gespecialiseerde detailhandel in vaste en vloeibare brandstoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
52482Gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
52483Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden en kunstmeststoffen 01/01/2003 - 31/12/2007
52484Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2007
52485Gespecialiseerde detailhandel in optische en fotografische artikelen, foto- en filmapparatuur, optische en precisieinstrumenten 01/01/2003 - 31/12/2007
52486Gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbedekking, vloerkleden en tapijt 01/01/2003 - 31/12/2007
52487Gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatieapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
52488Gespecialiseerde detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 01/01/2003 - 31/12/2007
52489Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed 01/01/2003 - 31/12/2007
52491Gespecialiseerde detailhandel in wapens en munitie 01/01/2003 - 31/12/2007
52492Gespecialiseerde detailhandel in rijwielen 01/01/2003 - 31/12/2007
52493Gespecialiseerde detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 01/01/2003 - 31/12/2007
52494Gespecialiseerde detailhandel in naai- en breimachines 01/01/2003 - 31/12/2007
52495Gespecialiseerde detailhandel in postzegels en munten 01/01/2003 - 31/12/2007
52496Gespecialiseerde detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 01/01/2003 - 31/12/2007
52497Gespecialiseerde detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
52498Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
52501Detailhandel in antiquiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
52502Detailhandel in tweedehandsgoederen 01/01/2003 - 31/12/2007
52610Postorderbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2007
52621Markt- en straathandel in voedingsmiddelen 01/01/2003 - 31/12/2007
52622Markt- en straathandel in kleding en textielwaren 01/01/2003 - 31/12/2007
52623Overige markt- en straathandel 01/01/2003 - 31/12/2007
52630Overige detailhandel, niet in winkels 01/01/2003 - 31/12/2007
52710Reparatie van laarzen, schoenen en overige artikelen van leer 01/01/2003 - 31/12/2007
52720Reparatie van elektrische huishoudapparaten 01/01/2003 - 31/12/2007
52730Reparatie van uurwerken, horloges en sieraden 01/01/2003 - 31/12/2007
52740Overige reparaties, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
55101Hotels en motels, met restaurant 01/01/2003 - 31/12/2007
55102Hotels en motels, zonder restaurant 01/01/2003 - 31/12/2007
55210Jeugdherbergen en berghutten 01/01/2003 - 31/12/2007
55220Kampeerterreinen 01/01/2003 - 31/12/2007
55231Vakantiecentra en vakantiedorpen 01/01/2003 - 31/12/2007
55232Verschaffen van overig logies voor kortstondig verblijf 01/01/2003 - 31/12/2007
55233Verschaffen van collectief logies, exclusief logies voor toeristen 01/01/2003 - 31/12/2007
55301Restaurants van het traditionele type 01/01/2003 - 31/12/2007
55302Fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
55401Cafés 01/01/2003 - 31/12/2007
55402Discotheken, dancings en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
55510Kantines 01/01/2003 - 31/12/2007
55521Catering 01/01/2003 - 31/12/2007
55522Uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties 01/01/2003 - 31/12/2007
60100Vervoer per spoor 01/01/2003 - 31/12/2007
60211Stedelijk en voorstedelijk personenvervoer 01/01/2003 - 31/12/2007
60212Overig personenvervoer volgens een dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2007
60220Exploitatie van taxi's 01/01/2003 - 31/12/2007
60230Overig vervoer van personen te land 01/01/2003 - 31/12/2007
60241Verhuisdiensten 01/01/2003 - 31/12/2007
60242Goederenvervoer over de weg 01/01/2003 - 31/12/2007
60243Verhuur van vrachtwagens met bestuurder 01/01/2003 - 31/12/2007
60300Vervoer via pijpleidingen 01/01/2003 - 31/12/2007
61100Zee- en kustvaart 01/01/2003 - 31/12/2007
61200Binnenvaart 01/01/2003 - 31/12/2007
62100Luchtvaart volgens dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2007
62200Luchtvaart zonder dienstregeling 01/01/2003 - 31/12/2007
62300Ruimtevaart 01/01/2003 - 31/12/2007
63111Vrachtbehandeling in zeehavens 01/01/2003 - 31/12/2007
63112Overige vrachtbehandeling 01/01/2003 - 31/12/2007
63121Opslag in koelpakhuizen 01/01/2003 - 31/12/2007
63122Overige opslag 01/01/2003 - 31/12/2007
63210Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer te land 01/01/2003 - 31/12/2007
63220Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. het vervoer over water 01/01/2003 - 31/12/2007
63230Overige ondersteunende activiteiten i.v.m. de luchtvaart 01/01/2003 - 31/12/2007
63301Reisbureaus 01/01/2003 - 31/12/2007
63302Reisorganisatoren 01/01/2003 - 31/12/2007
63303Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
63401Expeditiekantoren 01/01/2003 - 31/12/2007
63402Bevrachting 01/01/2003 - 31/12/2007
63403Scheepsagenturen 01/01/2003 - 31/12/2007
63404Douaneagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
63405Vervoersbemiddeling 01/01/2003 - 31/12/2007
63406Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van het vrachtvervoer 01/01/2003 - 31/12/2007
64110Nationale posterijen 01/01/2003 - 31/12/2007
64120Koeriers, exclusief de nationale posterijen 01/01/2003 - 31/12/2007
64200Telecommunicatie 01/01/2003 - 31/12/2007
65110Centrale banken 01/01/2003 - 31/12/2007
65120Overige geldscheppende financiële instellingen 01/01/2003 - 31/12/2007
65210Financiële leasing 01/01/2003 - 31/12/2007
65221Verbruikskrediet 01/01/2003 - 31/12/2007
65222Overige kredietverstrekking 01/01/2003 - 31/12/2007
65223Factoring 01/01/2003 - 31/12/2007
65231Financiële holdings 01/01/2003 - 31/12/2007
65233Beursvennootschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
65234Portefeuillemaatschappijen 01/01/2003 - 31/12/2007
65235Instellingen voor collectieve belegging 01/01/2003 - 31/12/2007
65236Overige financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
66011Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 01/01/2003 - 31/12/2007
66012Aangenomen herverzekeringen leven 01/01/2003 - 31/12/2007
66013Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 01/01/2003 - 31/12/2007
66020Pensioenfondsen 01/01/2003 - 31/12/2007
66031Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2007
66032Aangenomen herverzekeringen niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2007
66033Gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 01/01/2003 - 31/12/2007
67110Beheer van financiële beurzen 01/01/2003 - 31/12/2007
67120Effectenhandel en vermogensbeheer 01/01/2003 - 31/12/2007
67130Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
67201Verzekeringsmakelaars en -agenten 01/01/2003 - 31/12/2007
67202Schade- en risico- experten 01/01/2003 - 31/12/2007
67203Overige hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen 01/01/2003 - 31/12/2007
70111Projectontwikkeling voor woningbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
70112Projectontwikkeling voor kantoorbouw 01/01/2003 - 31/12/2007
70113Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken 01/01/2003 - 31/12/2007
70120Handel in onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2007
70201Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen 01/01/2003 - 31/12/2007
70202Verhuur van sociale woningen 01/01/2003 - 31/12/2007
70203Verhuur van niet-residentiële gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2007
70204Verhuur van terreinen 01/01/2003 - 31/12/2007
70311Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2007
70312Schatten en evalueren van onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2007
70321Beheer van residentiële gebouwen 01/01/2003 - 31/12/2007
70322Beheer van overig onroerend goed 01/01/2003 - 31/12/2007
71100Verhuur van motorwagens 01/01/2003 - 31/12/2007
71210Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land 01/01/2003 - 31/12/2007
71220Verhuur van schepen 01/01/2003 - 31/12/2007
71230Verhuur van luchtvaartuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
71310Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
71320Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid 01/01/2003 - 31/12/2007
71330Verhuur van kantoormachines en computers 01/01/2003 - 31/12/2007
71340Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
71401Verhuur van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 01/01/2003 - 31/12/2007
71402Verhuur van videocassettes en -banden, dvd's, cd's en grammofoonplaten 01/01/2003 - 31/12/2007
71403Verhuur van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
71404Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en huishoudelijke benodigdheden, enz. 01/01/2003 - 31/12/2007
71405Verhuur van textiel, kleding en schoeisel 01/01/2003 - 31/12/2007
71406Verhuur van sport- en kampeerartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
71407Verhuur van medisch en paramedisch materieel 01/01/2003 - 31/12/2007
71408Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
72100Computeradviesbureaus 01/01/2003 - 31/12/2007
72210Uitgeverijen van programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
72220Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur 01/01/2003 - 31/12/2007
72300Gegevensverwerking 01/01/2003 - 31/12/2007
72400Databanken 01/01/2003 - 31/12/2007
72500Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines 01/01/2003 - 31/12/2007
72600Overige activiteiten in verband met computers 01/01/2003 - 31/12/2007
73100Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 01/01/2003 - 31/12/2007
73200Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappij- en geesteswetenschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
74111Advocatenkantoor en juridische adviseurs 01/01/2003 - 31/12/2007
74112Notariskantoor 01/01/2003 - 31/12/2007
74113Deurwaarderskantoor 01/01/2003 - 31/12/2007
74114Overige rechtskundige dienstverlening 01/01/2003 - 31/12/2007
74121Boekhouders 01/01/2003 - 31/12/2007
74122Accountants 01/01/2003 - 31/12/2007
74123Bedrijfsrevisoren 01/01/2003 - 31/12/2007
74124Belastingconsulenten 01/01/2003 - 31/12/2007
74131Marktonderzoekbureaus 01/01/2003 - 31/12/2007
74132Organisatie van opiniepeilingen 01/01/2003 - 31/12/2007
74141Public-relationsbureaus 01/01/2003 - 31/12/2007
74142Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer 01/01/2003 - 31/12/2007
74151Managementactiviteiten van holdings 01/01/2003 - 31/12/2007
74152Coördinatiecentra 01/01/2003 - 31/12/2007
74201Architecten 01/01/2003 - 31/12/2007
74202Landmeters 01/01/2003 - 31/12/2007
74203Technische studiën en ingenieursactiviteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
74301Automobielinspectie en overige diagnosecentra voor motorvoertuigen 01/01/2003 - 31/12/2007
74302Technische testen en analyses 01/01/2003 - 31/12/2007
74401Publiciteitsagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
74402Beheer van publiciteitsdragers 01/01/2003 - 31/12/2007
74403Etaleurs en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
74501Personeelsselectie en plaatsing 01/01/2003 - 31/12/2007
74502Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling 01/01/2003 - 31/12/2007
74503Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
74601Bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten 01/01/2003 - 31/12/2007
74602Opsporingsdiensten en detectivebureaus 01/01/2003 - 31/12/2007
74700Industriële reiniging 01/01/2003 - 31/12/2007
74811Fotostudio's en overige fotografische activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
74812Fotolaboratoria 01/01/2003 - 31/12/2007
74820Verpakkingsbedrijven 01/01/2003 - 31/12/2007
74851Secretariaten 01/01/2003 - 31/12/2007
74852Vertaaldiensten en tolken 01/01/2003 - 31/12/2007
74853Behandeling van post 01/01/2003 - 31/12/2007
74854Sociale secretariaten 01/01/2003 - 31/12/2007
74855Overige activiteiten i .v.m. administratie, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
74860Callcenters 01/01/2003 - 31/12/2007
74871Organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten 01/01/2003 - 31/12/2007
74872Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen 01/01/2003 - 31/12/2007
74873Incassobureaus en onderzoek naar de kredietwaardigheid 01/01/2003 - 31/12/2007
74874Binnenhuisarchitecten 01/01/2003 - 31/12/2007
74875Bedrijvencentra 01/01/2003 - 31/12/2007
74876Activiteiten i.v.m. waardebonnen, korting-en premiezegels 01/01/2003 - 31/12/2007
74877Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 01/01/2003 - 31/12/2007
74878Impresariaten en theateragentschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
74879Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
75111Centrale overheid 01/01/2003 - 31/12/2007
75112Overheden van gemeenschappen en gewesten 01/01/2003 - 31/12/2007
75113Provinciale overheid 01/01/2003 - 31/12/2007
75114Gemeentelijke overheid, exclusief O.C.M.W. 01/01/2003 - 31/12/2007
75115O.C.M.W's 01/01/2003 - 31/12/2007
75116Intercommunales van algemeen bestuur 01/01/2003 - 31/12/2007
75120Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. gezondheidszorg, milieu, onderwijs, cultuur en andere sociale aangelegenheden 01/01/2003 - 31/12/2007
75130Activiteiten van openbare instellingen m.b.t. economische aangelegenheden 01/01/2003 - 31/12/2007
75140Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen 01/01/2003 - 31/12/2007
75210Buitenlandse zaken 01/01/2003 - 31/12/2007
75220Defensie 01/01/2003 - 31/12/2007
75231Rechtbanken 01/01/2003 - 31/12/2007
75232Gevangenissen en andere strafinrichtingen 01/01/2003 - 31/12/2007
75233Overige activiteiten i.v.m. justitie 01/01/2003 - 31/12/2007
75241Veiligheidsdiensten 01/01/2003 - 31/12/2007
75244Federale Politie 01/01/2003 - 31/12/2007
75245Lokale Politie 01/01/2003 - 31/12/2007
75250Civiele bescherming en brandweer 01/01/2003 - 31/12/2007
75301Verplichte sociale verzekering, exclusief de ziekenfondsen 01/01/2003 - 31/12/2007
75302Ziekenfondsen en verzorgingskassen 01/01/2003 - 31/12/2007
75303Overige instellingen van de sociale zekerheid 01/01/2003 - 31/12/2007
80101Basisonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
80102Provinciaal basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80103Gemeentelijk basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80104Vrij gesubsidieerd basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80105Internationaal basisonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80109Basis- en kleuteronderwijs waaraan de codes 80.101 tot en met 80.105 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2003 - 31/12/2007
80211Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
80212Provinciaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80213Gemeentelijk algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80214Vrij gesubsidieerd algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80215Internationaal algemeen voortgezet onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80216Algemeen voortgezet onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2007
80219Algemeen voortgezet onderwijs waaraan de codes 80.211 tot en met 80.216 niet kunnen worden toegekend. 01/01/2003 - 31/12/2007
80221Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
80222Provinciaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80223Gemeentelijk voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80224Vrij gesubsidieerd voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80225Internationaal voortgezet technisch en beroepsonderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80226Voortgezet technisch en beroepsonderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2007
80301Hoger onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
80302Provinciaal hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80303Gemeentelijk hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80304Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80305Internationaal hoger onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80306Hoger onderwijs ingericht door de gewapende machten 01/01/2003 - 31/12/2007
80309Hoger onderwijs waaraan de codes 80.301 tot en met 80.306 niet kunnen worden toegekend 01/01/2003 - 31/12/2007
80411Autorijscholen 01/01/2003 - 31/12/2007
80412Vlieg- en vaaronderricht 01/01/2003 - 31/12/2007
80421Volwassenenvorming 01/01/2003 - 31/12/2007
80422Kunstonderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld 01/01/2003 - 31/12/2007
80423Schriftelijk onderwijs 01/01/2003 - 31/12/2007
80424Overige vormen van onderwijs, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
85110Ziekenhuizen 01/01/2003 - 31/12/2007
85120Medische praktijken 01/01/2003 - 31/12/2007
85130Tandartspraktijken 01/01/2003 - 31/12/2007
85141Medische laboratoria 01/01/2003 - 31/12/2007
85142Ziekenvervoer 01/01/2003 - 31/12/2007
85143Paramedische activiteiten, exclusief kinesitherapeuten 01/01/2003 - 31/12/2007
85144Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 01/01/2003 - 31/12/2007
85145Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
85146Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
85200Veterinaire diensten 01/01/2003 - 31/12/2007
85311Instituten voor gehandicapte minderjarigen 01/01/2003 - 31/12/2007
85312Weeshuizen 01/01/2003 - 31/12/2007
85313Instituten voor probleemkinderen 01/01/2003 - 31/12/2007
85314Instituten voor gehandicapte volwassenen 01/01/2003 - 31/12/2007
85315Rust- en verzorgingstehuizen 01/01/2003 - 31/12/2007
85316Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
85321Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook indien voor gehandicapte kinderen 01/01/2003 - 31/12/2007
85322Beschuttende werkplaatsen 01/01/2003 - 31/12/2007
85323Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
90010Afvalwaterinzameling en -behandeling 01/01/2003 - 31/12/2007
90021Verzamelen, storten en verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw- en sloopafval 01/01/2003 - 31/12/2007
90022Beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval 01/01/2003 - 31/12/2007
90031Straatreiniging en sneeuwruimen 01/01/2003 - 31/12/2007
90032Sanering en dergelijke activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
91110Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 01/01/2003 - 31/12/2007
91120Beroepsorganisaties 01/01/2003 - 31/12/2007
91200Vakverenigingen 01/01/2003 - 31/12/2007
91310Religieuze of filosofische organisaties 01/01/2003 - 31/12/2007
91320Politieke organisaties 01/01/2003 - 31/12/2007
91330Overige verenigingen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
92111Productie van bioscoopfilms 01/01/2003 - 31/12/2007
92112Productie van televisiefilms 01/01/2003 - 31/12/2007
92113Productie van overige films 01/01/2003 - 31/12/2007
92114Diensten verwant aan de filmproductie 01/01/2003 - 31/12/2007
92120Distributie van films 01/01/2003 - 31/12/2007
92130Vertoning van bioscoopfilms 01/01/2003 - 31/12/2007
92201Productie en uitzending van radioprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2007
92202Productie van televisieprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2007
92203Uitzending van televisieprogramma's 01/01/2003 - 31/12/2007
92311Zelfstandig werkende kunstenaars en artiesten 01/01/2003 - 31/12/2007
92312Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles 01/01/2003 - 31/12/2007
92313Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst 01/01/2003 - 31/12/2007
92321Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
92322Beheer en exploitatie van culturele centra 01/01/2003 - 31/12/2007
92331Kermisattracties 01/01/2003 - 31/12/2007
92332Pretparken 01/01/2003 - 31/12/2007
92340Overig amusement, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
92400Persagentschappen 01/01/2003 - 31/12/2007
92510Bibliotheken en openbare archieven 01/01/2003 - 31/12/2007
92520Musea en monumentenzorg 01/01/2003 - 31/12/2007
92530Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 01/01/2003 - 31/12/2007
92611Beheer en exploitatie van sportcentra 01/01/2003 - 31/12/2007
92612Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 01/01/2003 - 31/12/2007
92613Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 01/01/2003 - 31/12/2007
92621Activiteiten van sportclubs en -bonden 01/01/2003 - 31/12/2007
92622Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 01/01/2003 - 31/12/2007
92623Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 01/01/2003 - 31/12/2007
92710Loterijen en kansspelen 01/01/2003 - 31/12/2007
92721Exploitatie van snooker- en biljartzalen 01/01/2003 - 31/12/2007
92722Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
92723Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, pony's en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
92724Overige activiteiten i.v.m. recreatie 01/01/2003 - 31/12/2007
93011Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
93012Wasserettes, behandelen van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 01/01/2003 - 31/12/2007
93013Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 01/01/2003 - 31/12/2007
93021Kapsalons 01/01/2003 - 31/12/2007
93022Schoonheidszorg 01/01/2003 - 31/12/2007
93031Begrafenisondernemingen 01/01/2003 - 31/12/2007
93032Beheer van kerkhoven en crematoria 01/01/2003 - 31/12/2007
93040Overige lichaamsverzorging 01/01/2003 - 31/12/2007
93051Huwelijksbureaus, contactbemiddelingsbureaus, escortservices en dergelijke sociale activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
93052Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 01/01/2003 - 31/12/2007
93053Overige diensten aan personen, n.e.g. 01/01/2003 - 31/12/2007
95000Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 01/01/2003 - 31/12/2007
96000Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2003 - 31/12/2007
97000Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 01/01/2003 - 31/12/2007
98903Arbeiders die andere sociale prestaties genieten 01/01/2003 - 31/12/2007
98904B.T.K., D.A.C., PRIME en stagiairs in sommige overheidsbedrijven die aan een saneringsplan onderworpen zijn 01/01/2003 - 31/12/2007
98905Onvoldoend omschreven activiteiten 01/01/2003 - 31/12/2007
99000Extraterritoriale organisaties en lichamen 01/01/2003 - 31/12/2007