Variabele: Stelsels verminderde prestaties

Een verbetering voorstellen

Naam

Stelsels verminderde prestaties

Afkorting

ReorgWorkregime

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

Een code die bepaalde stelsels van verminderde prestaties aanduidt.

Bron

DWH_ONSS_UniStatbasePlus

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De dagen afwezigheid in het kader van andere systemen dan degene waarvoor een tussenkomst van de RVA wordt voorzien, of dan deze overeenkomstig de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector, moeten worden aangeduid met prestatiecode 30.
  • Ook de toepassing van een systeem van onderbreking van de loopbaan waar in principe een tussenkomst RVA voor voorzien is, maar de werknemer toch geen recht heeft op deze tussenkomst voortvloeiend uit de feitelijke omstandigheden (bijvoorbeeld cumulaties), valt onder de code 3 of 4.
  • Hetzelfde geldt voor de voortzetting van een systeem van loopbaanonderbreking waarvoor initieel wel een tussenkomst voor voorzien is, maar niet voor de volledige periode van onderbreking.
  • Indien voor een werknemer twee noties "herorganisatie van de arbeidstijd" gelijktijdig van toepassing zijn, moet er chronologisch gewerkt worden. Voor iedere wijziging in de situatie wordt een nieuwe tewerkstellingslijn begonnen. Op die nieuwe lijn wordt alleen de "nieuwe" toestand weergegeven. Voorbeeld: Een voltijdse werknemer werkt in een systeem CAO nr. 42. Hij wordt ziek en na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid, mag hij het werk gedeeltelijk hervatten met toestemming van de adviserende geneesheer. Tot het moment van de werkhervatting worden zijn prestaties (en de periode van volledige arbeidsongeschiktheid) aangegeven op een tewerkstellingslijn met in het veld "maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd" de aanduiding CAO 42. Vanaf het moment dat hij het werk hervat, wordt een nieuwe tewerkstellingslijn begonnen, waarop in het veld "maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd" alleen de aanduiding "aangepaste arbeid" vermeld wordt. Wanneer hij nadien het werk volledig hervat wordt opnieuw een tewerkstellingslijn begonnen met daarop in het veld "maatregel tot herorganisatie van de arbeidstijd" de aanduiding CAO 42.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
AFSpecifieke stelsels van arbeid beperkt aantal uren, maar gelijkgesteld met voltijds arbeidsregime. 01/01/2017 - ∞ Reorganisationmeasure=(1, 2) en Meanworkinghours>0
FIVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is en die in de praktijk gelijken op loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De afwezigheid telt niet als prestatie. 01/01/2017 - ∞ Reorganisationmeasure=(3, 501, 502, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 514, 531, 541, 544, 545, 546) en Meanworkinghours=0
FMVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt, vermits de afwezigheid komt door omstandigheden buiten de wil van de werknemer. Bijvoorbeeld: langdurige ziekte of economische werkloosheid. 01/01/2017 - ∞ Reorganisationmeasure=(507, 508, 511, 542, 543) en Meanworkinghours=0
FXVerlofstelsels waarbij de werknemer volledig afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt. De afwezigheid past in een eindeloopbaanregeling. 01/01/2017 - ∞ Reorganisationmeasure=(503, 509) en Meanworkinghours=0
PIVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is en die in de praktijk gelijken op loopbaanonderbreking/tijdskrediet. De afwezigheid telt niet als prestatie. 01/01/2017 - ∞ Reorganisationmeasure=(4, 5, 7, 501, 502, 505, 506, 510, 512, 514, 531, 541, 544, 545) en Meanworkinghours>0
PMVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt, vermits de afwezigheid komt door omstandigheden buiten de wil van de werknemer. Bijvoorbeeld: langdurige ziekte of economische werkloosheid. 01/01/2017 - ∞ Reorganisationmeasure=(507, 508, 511, 542, 543) en Meanworkinghours>0
PXVerlofstelsels waarbij de werknemer gedeeltelijk afwezig is, maar waarvoor de werknemers nog een (gereduceerd) loon krijgt. De afwezigheid past in een eindeloopbaanregeling. 01/01/2017 - ∞ Reorganisationmeasure=(6, 503, 509) en Meanworkinghours>0