Variabele: Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen

Een verbetering voorstellen

Naam

Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen

Afkorting

Tauxaa

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Het voltijdsequivalent geeft een aanduiding van de bezettingsgraad van een arbeidsplaats gedurende een kwartaal.

Bron

CRISE_ONSS_DMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2022 - 31/12/2023

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Het voltijds equivalent geeft een aanduiding van de bezettingsgraad van een arbeidsplaats gedurende een kwartaal. Het voltijds equivalent kan berekend worden hetzij exclusief gelijkgestelde dagen (zie elders), hetzij inclusief de gelijkgestelde dagen. Het voltijds equivalent inclusief gelijkgestelde dagen wordt ondermeer gebruikt in het kader van de sociale maribel. Het voltijdsequivalent incl. gelijkgestelde dagen vergelijkt de normale prestaties van een werknemer tijdens een kwartaal met die van de maatman. De maatman wordt geteld als één voltijdsequivalent.

Prestaties van minder dan één voltijdsequivalent kunnen hun oorsprong vinden in:

  • een kortere periode van tewerkstelling (geen volledig trimester tewerkgesteld);
  • deeltijdse arbeidsprestaties (wekelijkse arbeidsduur lager dan die van de maatman).

Vanaf 2003 worden alle prestaties (ook niet bezoldigde) van deeltijdse werknemers in dagen en uren aangegeven. Daardoor kan ook voor deeltijdse werknemers een meer rechtstreekse formule worden toegepast:

(Bezoldigde prestaties werknemer + Vakantieprestaties werknemer + Gelijkgestelde prestaties werknemer)/ (Volledige prestaties referentiepersoon).

Voor voltijdse werknemers worden de prestaties in dagen herrekend naar 5 dagen-stelsel vergeleken met de referentiepersoon 5-dagenstelsel die een volledig kwartaal heeft gewerkt.

Voor deeltijdse werknemers worden de prestaties in uren vergeleken met het aantal uren dat een referentiepersoon zou gewerkt hebben in een volledig kwartaal.

Bij deze formule moet opgemerkt worden dat (in tegenstelling tot het voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen bij de RSZPPO) voor de deeltijdse werknemer het voltijdsequivalent gevoelig is voor overuren, terwijl het arbeidsvolume bij een voltijdse werknemer gelijk blijft ongeacht de overuren (er moeten bij de RSZ voor voltijdse werknemers noch uren noch overuren aangegeven worden en het aantal bezoldigde dagen kan gelijk blijven).

Internationale compatibiliteit

/