Variabele: Art. 60 Bedrag >= Forfait PP

Een verbetering voorstellen

Naam

Art. 60 Bedrag >= Forfait PP

Afkorting

art60_bedr_ge_forf_pp

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Som van het omgerekend bedrag openbaar stelsel waarvan de individuele waarde groter of gelijk is aan het basisbedrag aan gezinstarief.

Bron

DWH_INASTI_PB_OVERLEVINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/