Variabele: Bedrag minimumpensioen

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag minimumpensioen

Afkorting

bedrag_mp

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Het bedrag van het minimumpensioen dat mogelijks wordt toegekend.

Bron

DWH_INASTI_PB_ECHTSCHEIDINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

Bedrag_mp_geindexeerd vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk als zelfstandige.

Internationale compatibiliteit

/