Variabele: Bedrag pensioen zelfstandigenstelsel

Een verbetering voorstellen

Naam

Bedrag pensioen zelfstandigenstelsel

Afkorting

bedrag_zelf_final

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

Definitieve bedrag dat aan zelfstandige toegekend zal worden voor de prestaties binnen het zelfstandigenstelsel.

Bron

DWH_INASTI_PB_RUSTPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

De pensioenbonus is niet opgenomen in deze databron. De eventuele verhoging van het pensioenbedrag door toekenning van de pensioenbonus is met andere woorden niet zichtbaar.

Internationale compatibiliteit

/